Október-mesiac úcty k starším

1. októbra 2018 0

V roku  1990  vyhlásila  Organizácia  Spojených  národov  l.  október  ako „Medzinárodný deň starších“.  Dôvodom  spomínaného  vyhlásenia  bola  správa  o  demografickom ...Viac ››