Rokovania o futbalovej akadémii postupujú

Podľa našich čerstvých informácií obojstranné rokovania o podmienkach fungovania MFA v Rimavskej Sobote úspešne pokračujú. Pritom obe strany už urobili v prospech druhej mnohé ústupky. Tie sa týkajú doby po ukončení zmluvy o spolupráce po 30-tich rokoch.

Zmluvné strany BorsodsportInvest kft. a Mesto Rimavská Sobota (resp. v konečnom dôsledku aj MFA a MŠK) práve vybrusujú: 1. Prevod vlastníctva rekonštruovaného štadióna na mesto. 2. Pokračujúce obchodné podiely v MFA (51:49 %) i po skončení doby 30 rokov. 3. Predmetom vzájomných rokovaní je aj schválenie ročného príspevku (teraz je dohodnutých 200 tis.) z rozpočtu nášho mesta. Ten bude prehodnocovať: a/ Po uplynutí 30-tich rokov, budúce mestské zastupiteľstvo, b/ V prípade dohody oboch strán bude modifikácia príspevku (zvýšenie resp. zníženie) zahrnutá v dodatku/och základnej zmluvy. 4. Hráči zostanú, naďalej i po 30 rokoch, v stave spoločnej MFA, a ktorí budú môcť využívať bezplatne samotný štadión i jeho vybavenie.

Komisii (Šimko, Bitala, Auxt, Tóth, Vaš) na čele s primátorom mesta želáme úspešné dorokovanie presných podmienok zmlúv o budúcej spolupráci. Tá, ako je to všeobecne známe, bude tvoriť základ pre fungovanie futbalovej akadémie pre športovú výchovu detí  a mládeže nášho mesta.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 16. 10. 2018

Zdieľajte článok

Diskusia

  1. Ako dopadli všetci poslanci – bojovníci za futbalovú akadémiu p. Bitala, Bán, Auxt, Vaš, Čeman ? Voliči im "vyjadrili svoju vďaku" tým, že ich poslali von zo zastupiteľstva a tomu, ktorý bol rázne proti nej – poslancovi Hazuchovi, dali najviac hlasov.
    To svedči o tom, že futbalovú akadémiu tu nepotrebujeme.
    Dúfam, že primátor užije svoj zdravý, sedliacky rozum a povie jej rozhodné nie, veď už nebude musieť čakať, ako sa rozhodne SMK………………….

Pridaj komentár