Odborný seminár pre zamestnávateľov z radov obcí, miest a tretieho sektora

 

 

 

Termín:
25. októbra 2018
(vo štvrtok), so začiatkom o 9.00 hod.
Prezentácia účastníkov od 8.30 hod.

Miesto:
Sociálna poisťovňa, pobočka
K.Mikszátha č. 6

Rimavská Sobota
zasadacia miestnosť 4. poschodie

Program:

  • Elektronický evidenčný  list dôchodkového poistenia – najčastejšie chyby pri vypĺňaní formulárov
  • Najčastejšie chyby registrácie a vykazovania zamestnancov zo strany zamestnávateľov
  • Novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistní s účinnosťou od 1.7.2018 – správne uvádzanie kódov pri odvodovej úľave dôchodcov podľa § 227a zákona č. 461/2003 Z. z.

 

Otázky a podnety týkajúce sa tém uvedených v programe, ktoré požadujete prekonzultovať na stretnutí môžete zaslať e-mailom na adresu eva.pikulova@socpoist.sk (za elektronický evidenčný list DP) alebo  kristina.majanova@socpoist.sk ( za register poistencov a mesačné výkazy poistného) do 24.10. 2018.

Upozornenie:

  • svoju účasť je vhodné nahlásiť e-mailom na adresu rimavskasobota@socpoist.sk do 25.10. 2018
  • do predmetu e-mailu je potrebné uviesť: „seminár“ a do tela e-mailu priezvisko a meno účastníka, organizáciu, a telefonický kontakt
  • seminár je bezplatný
  • kapacita: 60 miest

Lektori:
Zamestnanci Sociálnej poisťovne, pobočka Rimavská Sobota

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zdieľajte článok

Pridaj komentár