Začalo sa jesenné upratovanie

V meste Rimavská Sobota prebieha od 11. októbra jesenné upratovanie, ktoré každý rok organizuje samospráva. Potrvá do 15. novembra. Mobilný zber nebezpečných odpadov sa uskutoční  v sobotu, 20.októbra. Prinášame vám harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VOK NA JESENNÉ UPRATOVANIE:

11.10. – 18.10.2018
Šibeničný vrch – Ul. Železničiarska  oproti obchodu a budovy bývalej materskej školy
Nám. Š.M.Daxnera – parkovisko KD
Tomašová – Ul. Tomašovská  pri bývalom veľkosklade OTEX
Chrenovisko – oproti obchodu

18.10.–25.10.2018
Cukrovarská – parkovisko pri bytovom dome
Ul. A. Markuša
Križovatka Ul. Rožňavskej a Ul. Školskej
Sídlisko Rimava – medzi bytovkou B-1 a B-2
Sídlisko Západ – pri veľkom M-Markete

25.10. –31.10.2018
Bakta – pri futbalovom ihrisku
RO Kurinec – pri autobusovej zastávke
Sobôtka – nová časť
Sobôtka – stará časť
Vinica – pri obchode

02.11. –08.11.2018
Dúžava – pri kultúrnom dome
Mojín – pri autobusovej zastávke
Vyšná Pokoradz – pri kultúrnom dome
Nižná Pokoradz – pod kostolom, na konci obce
Sabová – pri bytovkách

08.11. – 15.11.2018
Ul. Dobšinského
Vinica – autobusová zastávka – vrch

Pripomíname, že do veľkoobjemového kontajnera nepatrí stavebný odpad, nebezpečný odpad (napr. žiarivky, výbojky, monočlánky,  akumulátory, obaly z náterových hmôt) a pod. Nebezpečné odpady možno v priebehu celého roka odovzdať zdarma v areáli firmy DETOX (areál býv. ZŤS na Košickej ceste).

Zdroj: www.rimavskasobota.sk
Viac na: http://www.rimavskasobota.sk/?program=51&module_action__0__id_ci=180392

 

 

Publikované 16. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár