Zavedenie inovatívnych postupov a procesov v zdravotníctve ponúkané spoločnosťou Santé rs, s.r.o

Spoločnosť Santé rs s.r.o. v roku 2022 získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu vybavenia spoločnosti.

V rámci projektu sa realizovala jedna aktivita, a to: Aktivita A: Zamestnanosť, podnikanie a inovácie.
Realizáciu hlavnej aktivity predchádzalo obstarávanie. Realizácia hlavných aktivít sa začala dňom podpisu zmluvy s výherným uchádzačom.
Hlavným cieľom projektu bolo poskytovať zdravotnícke služby využitím inovatívnych technológií – ozónovej terapie – za pomoci digitálneho ultrazvuku a tiež rázovej vlny.
Cieľom projektu bolo zavedenie ozónovej terapie v intraartikulárnej aplikácii. Táto forma aplikácie na Slovensku zatiaľ nie je dostupná. Daná forma aplikácie ozónu sa vykonáva cielene pod USG kontrolou. K tomu plánujú vytvorenie špecializovaného pracoviska, so zaobstaraním súboru technického zabezpečenia – ozónového generátora s digitálnym ultrazvukovým prístrojom.
Vyššie uvedené ciele sa podarilo naplniť obstaraním prístroja na rázovú vlnu, ozónového a digitálneho ultrazvukového prístroja, motodlahy a polohovateľných lehátok.


Na vyššie uvedené aktivity spoločnosť získala finančné prostriedky vo výške 39 368,28 EUR.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
– program Podpora najmenej rozvinutých okresov

Ozón
Rázová vlna
Ultrazvuk
Zdieľajte článok

Pridaj komentár