Rimavská Sobota: Na radnici ocenili študentov

Celkovo 23 študentov materských, základných a stredných škôl sa stretlo včera na radnici v Rim. Sobote, kde si z rúk primátora Jozefa Šimka a jeho zástupcu Ladislava Rigóa prevzali ocenenia za svoje úspechy a vzornú reprezentáciu školy a mesta.

O kultúrny program sa postarali žiaci rimavskosobotských materských škôl a tamojšej Základnej umeleckej školy.

Ocenení boli títo žiaci.

Materské školy:

Fruzsina Blanka Mikos – Materská škola – Óvoda Daxnerova

Šimon Pál  – Materská škola P. Dobšinského

Dominika Kántorová – Materská škola na Ul. I. Hatvaniho

Lenka Brosmanová  – Materská škola Rimava

Ester Csernoková  – Materská škola  Rožňavská

Miroslava Benčíková – Materská škola – Óvoda Rybárska

Školské zariadenia:

Pavel  Holík  – Centrum voľného času Relax

Daniel   Szaniszló –   Základná umelecká škola

Základné školy:

František Doboš – Základná škola Š. M. Daxnera

Barbora Visnyaiová  – Základná škola Pavla Dobšinského

Soňa Štoberová  – Základná škola P. K. Hostinského

Ádám Csíkfejes  – ZŠ Mihálya Tompu – Tompa Mihály Alapiskola

Zuzana Kubičeková  – Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej

Pavol Bednář  – Súkromná základná škola – Magán alapiskola

Kristína Žabová – Špeciálna základná škola na Bottovej ulici

Angelo Sárközi  – Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským

Stredné školy:

Sándor András  Pataky –  Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium

Bálint  Hizsnyan  – Gymnázium Mihálya Tompu Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským

Nikoleta Vraštiaková  – Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia

Laura   Kolačkovská  – Stredná odborná škola obchodu a služieb

Ján  Repák  – Stredná odborná škola technická a agropotravinárska          Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

Patrícia   Patináková – Súkromná stredná odborná škola – Magán Szakközépiskola

Kristián Krištof  – Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár