Zvýšenie technologickej vybavenosti firmy

Podnikateľ, Róbert Nagyferecz – Kamenárske práce získal v roku 2020 nenávratný finančný príspevok, korý mu umožnil rozšírenie a modernizovanie strojového parku. Obstaral búracie kladivo, vibračnú dosku, rezačku na obkladačky a miešačku.
Projekt bol realizvaný rámci programu Podpora najmenej rozvinutých okresov s finančnou podporou Úradu podpredsedu vlády RS.

Zdieľajte článok

Pridaj komentár