Názov združenia: Magna Festum
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
IČO: 50603493
Sídlo: Husiná 113, 98542 Husiná, Slovenská republika
Email: redakcia@gemerland.sk