Rimavská Sobota: Predmetom mesiaca november sú fotografie z revolučných udalostí roku 1989 v meste

V rámci predmetu mesiaca november si Gemersko-malohontské múzeum (GMM) pripomenie 30. výročie tzv. nežnej či zamatovej revolúcie 1989. Návštevníkom predstaví   vybraný súbor 11-tich dobových fotografií, ktoré zachytávajú revolučné udalosti z jesene 1989 v Rimavskej Sobote. V priestoroch stálej vlastivednej expozície múzea budú vystavené od 2. novembra do 1. decembra 2019.  

Ako uviedla múzejná pedagogička GMM Elena Lindisová, múzeum spravuje okrem zbierkových fondov aj archívne dokumenty. „Medzi nimi aj rozsiahly súbor dobových fotografií. Z nich bolo vybraných jedenásť takých, ktoré dokumentujú novembrové udalosti roku 1989 v meste. Tieto budú verejnosti vystavené v priestoroch stálej expozície, počas mesiaca november,“ vysvetlila. 

V novembri 2019 uplynie 30 rokov od pohnutých udalostí, ktoré verejnosť pozná ako „nežnú“ revolúciu, ktorá v roku 1989 nenásilne zmenila politický režim v bývalom Československu. Nemenej známe je aj označenie ako „revolučná jeseň 1989“. Za všetkým sa však jednoznačne ukrývali snahy pohnúť zaostalou kostrou socializmu a dosiahnuť zmenu, ktorá by priniesla také spoločenské hodnoty, ktoré počas 40-tich rokov charakter vtedajšieho režimu nepripúšťal, a to slobodu a demokraciu. Demonštrácie, ktoré začali študenti v Prahe 16. novembra 1989 a následne 17. novembra v Bratislave, priniesli očakávaný výsledok a to pád komunistického režimu. Napriek tomu, že voči študentom zasahovali bezpečnostné jednotky, revolúcia dostala pomenovanie ako „nežná“ či „zamatová“, pretože zmeny ktoré priniesla obsahovali prvky dohody a reformy. Od roku 2001 je na Slovensku 17. november štátnym sviatkom – Dňom boja za slobodu a demokraciu.

Uvedené novembrové udalosti zákonite ovplyvnili dianie aj v ďalších mestách vtedajšej republiky,  Rimavskú Sobotu nevynímajúc.

„Atmosféru novembrových i decembrových dní v našom meste určite priblížia vybrané fotografie, ktoré návštevníka vrátia do tejto doby. Najidentickejšou udalosťou bol generálny štrajk, ktorý sa uskutočnil 27. novembra (desať dní po vypuknutí demonštrácií v hlavných mestách republiky). Do štrajku sa zapojilo okrem iných organizácií aj Gemerské múzeum. Hlavná tribúna, z ktorej zazneli revolučné príhovory bola umiestnená v priestore dnešného parkoviska pred Billou, každý ale vtedy vedel že je to „pri tabakovej továrni“. Z tejto tribúny sa prítomným prihovoril Marian Lacko a prečítal demokratické  požiadavky Občianskeho fóra, ktoré vzniklo 19. novembra,“ priblížila Lindišová s tým, že išlo hlavne o zrušenie ústavného článku o vedúcej úlohe KSČ v spoločnosti, čo de facto znamenalo pád komunistického režimu.

 Ako ďalej dodala, vystavené fotografie zachytávajú uvedené momenty, ľudí, transparenty a vyhlásenia, a tým približujú reakciu nášho mesta na celoplošné politické dianie v Československu na jeseň 1989. Autorkou vystavených fotografií je fotografka múzea Júlia Ferleťáková.   

Zdroj: PhDr. Elena Lindisová, lektorka, KV-referentka a múzejná pedagogička GMM

Zdieľajte článok

Pridaj komentár