Vlani sa narodilo menej detí, klesol počet sobášov

Rimavská Sobota mala k 31. decembru 2018 22 437 obyvateľov. Oproti roku 2017 je to pokles o 181 ľudí. Narodilo sa menej detí, zomrelo menej ľudí. Zo štatistík vyplýva aj to, že z mesta sa odsťahovalo viac ľudí ako prisťahovalo. Rimavskú Sobotu  opustilo 358 obyvateľov, naopak, prisťahovalo sa sem 268 ľudí.

Narodilo sa menej detí

V Rimavskej Sobote prišlo vlani na svet  1123 detí  – 561 chlapcov a 562 dievčat. Oproti roku 2017 je to takmer o 100 narodených detí menej.  Z toho 172 detí má trvalý pobyt na území mesta. Prevahu majú dievčatká. V minulom roku pribudlo 92 Rimavskosoboťaniek a 80 Rimavskosoboťanov. Dievčatká dostali najčastejšie meno Sofia, Ema alebo Viktória. Medzi chlapčenskými menami prevažuje Dominik a Sebastian. Aj počas roka 2018 zaznamenali na matrike cudzojazyčné alebo nezvyčajné mená, ktoré dali rodičia svojim deťom. U dievčat to boli mená Bíborka, Chloé, Ariana alebo Zoé a u chlapcov Milen alebo Dimitrij.

Menej sobášov a viac rozvodov

Uplynulý rok zaznamenali na matričnom úrade v Rim. Sobote celkovo  113 sobášov, z toho bolo 67 sobášov  civilných a 46 cirkevných. V roku 2017 sa zosobášilo 120 párov. Najobľúbenejším svadobným mesiacom bol august, kedy si svoje áno povedalo 20 párov. Mimo úradnej miestnosti boli uzavreté štyri manželstvá. Manželia si povedali svoje áno napríklad v priestoroch kaštieľa v Tomašovej alebo v  Gymnáziu Ivana Kraska.  Manželstvo s cudzincami sa rozhodli uzavrieť štyria Rimavskosoboťania. Matrika zaznamenala sobáš s občanmi Ukrajiny, Českej republiky a Nemecka. Mimo sobášnych dní bolo uzavretých päť manželstiev. Vlani zaevidovali na matričnom úrade  celkovo 54 rozvodov, o sedem viac ako v roku 2017. V uplynulom roku zaznamenala matrika aj 22 zmien priezviska alebo mena.

Zomrelo menej ľudí

V matričnom obvode Rimavská Sobota zaznamenali vlani celkovo 616 úmrtí.  V Rimavskej Sobote zomrelo 610 ľudí, v Rimavských Janovciach  štyria a v Zacharovciach dvaja ľudia. Oproti roku 2017 je to pokles o vyše 40 úmrtí.  Do matričného obvodu Rimavská Sobota patria okrem nášho mesta aj obce Rimavské Janovce, Pavlovce, Zacharovce a Horné Zahorany.

amb

 

 

Publikované 7. 2. 2019

Zdieľajte článok

Diskusia

 1. Vlani sa narodilo menej detí, klesol počet sobášov-situácia mimoriadne vážna v RS treba sa nad ňou zamyslieť. Riešenie môže byť nasledovné:
  1. Zvýšiť pôrodnosť hlavne u rómskeho etnika, ktoré si ale vyžaduje aj patričné soci-
  álne zabezpečenie, pretože práve u neho je skrytý potenciál pracovnej dispozície.
  2. V spolupráci s mimovládnimi organizáciami zabezpečiť príchod migrantov, ktorí tiež
  môžu obohatiť trh práce v našom meste a zároveň by sa spestril zoznam mien no-
  vonarodených detí registrovaných na matrike a zvýšil by sa počet uzavretých
  zmiešaných manželstiev, čo je v súlade s politikou našej milovanej EÚ.

Pridaj komentár