Hodnotili radničné noviny, Gemerské zvesti skončili na chvoste

Nezisková mimovládna organizácia Transparency International Slovensko (TIS) opäť hodnotila periodiká, ktoré vydávajú samosprávy. Gemerské zvesti skončili na predposlednom, 85. mieste. Za nimi sa umiestnil Veľkomederský hlásnik.

Oproti predchádzajúcemu roku si síce radničné noviny Rimavskej Soboty polepšili o jednu priečku, ale aj tak sú hodnotené ako najmenej prínosné, často s poškodzujúcimi vyjadreniami vedenia samosprávy na adresu názorových oponentov, s anonymnými článkami či veľkým počtom zmienok a fotiek vedenia. Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 22.66%.

Podľa hodnotenia TIS periodikum Gemerské zvesti prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.  Druhé júnové číslo novín okrem iného podľa TIS progaguje vedenie radnice abnormálne často a obsahuje nadmerný počet fotiek vedenia a starostu v rôznych situáciách.

Na prvom mieste sa v hodnotení umiestnilo Ružinovské Echo, ktorého Index BENEFIT je 73,75%, druhý je  Prešovský magazín a tretí Hlas Nového Mesta. Hodnotenie radničných novín sleduje viacero pozitívnych i negatívnych faktorov ako sú podiel samosprávnych tém v novinách, poskytnutie priestoru pre kritické a polemické názory, zapájanie verejnosti do budúcich rozhodnutí, anonymita článkov, nadmerná propagácia primátora a vedenia mesta či podiel zmienok poškodzujúcich oponentov. Ak by v periodiku panovala rovnováha medzi  pozitívnymi a negatívnymi ukazovateľmi, jeho skóre by dosiahlo 50 percent (Index Benefit).

Nad touto hranicou skončilo 47 s celkovo 86 hodnotených novín, prevažovali v nich teda pozitívne nad negatívnymi ukazovateľmi. Avšak len mierne – až 35 titulov sa cez stred škály prehuplo len o menej ako 10 percentuálnych bodov.  Podľa analytika TIS Michala Piška to poukazuje na deficit v kvalite lokálnych samosprávnych médií, keď aj najlepšie tituly nemožno označiť za naozaj užitočné ale skôr iba priemerné.  Radnice pritom podľa analytika TIS majú nárok na svoje PR aj v mestských novinách, nie však do takej miery, aby z toho nebola propaganda, kde alternatívne názory vôbec nepočuť.

„Za úvahu stojí, či by Slovensko po vzore susedného Česka nemalo novelizovať svoj tlačový zákon, ktorý by stanovil pravidlá založené na princípoch verejnoprávnosti a vyváženosti aj pre periodiká vydávané samosprávou,“ hovorí Piško.

V poradí druhé hodnotenie užitočnosti, objektívnosti a verejnoprávneho charakteru mestských novín v 100 najväčších mestách ukázalo, že veľká časť úradujúcich primátorov a starostov je pred novembrovými komunálnymi voľbami vo výhode. Ovládli radničné noviny, ktoré za obecné peniaze šíria ich propagandu. Protikandidáti sa na stránky mestskej tlače môžu dostať ak tak len cez platenú inzerciu. Z celkom 86 novín zaradených do hodnotenia až polovica (47)  neponúkla čitateľom žiaden kritický názor na politiku radnice, alebo preň vyhradila menej ako percento zo svojho obsahu venovaného samosprávnym témam. Primátori naopak dominujú.

Autor: Marta Kanalová, zdroj: tlačová správa TIS

Viac na: https://hlasnetruby.transparency.sk/statistiky
https://hlasnetruby.transparency.sk/samosprava/Rimavsk%C3%A1+Sobota

 

Publikované 10. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár