Rimavská Sobota: Poslanci budú pokračovať v rokovaní

Po týždni budú rimavskosobotskí poslanci opäť rokovať, zídu sa na pokračovaní prerušeného mestského zastupiteľstva.

Pokračovanie mestského zastupiteľstva prebehne v bývalom župnom dome 11. júla so začiatkom o 14:00 hod. Poslancom zostalo prerokovať niekoľko bodov. Zaoberať by sa mali druhou zmenou rozpočtu, mestskými novinami či projektom Zdravie na tanieri.

Minulý týždeň mestské zastupiteľstvo prerokovalo z celkových 15 bodov len niekoľko z nich. Prerokované boli všetky majetkovoprávne otázky, ktoré zabrali vyše hodinu. Ďalej poslanci vzali na vedomie koncepciu rozvoja Mestského športového klubu a schválili zaradiť financie vo výške 18 900 eur pre MŠK do druhej zmeny rozpočtu. Opäť sa hovorilo o rekonštrukcii futbalového štadióna. Mesto predložilo do MsZ architektonickú štúdiu aj predpokladané investičné náklady na realizáciu diela, no väčšina poslancov s takto vypracovaným materiálom nebola spokojná a poverili mestský úrad, aby ju dopracovalo. Prerokovaný bol aj bod o predaji dreva, kde MsZ schválilo, aby sa verejná obchodná súťaž na predaj dreva zopakovala. Namiesto pôvodných 7-tisíc metrov kubických sa bude predávať 3 500 v základnej cene 65 eur za meter kubický. Odhadovaný výnos je v sume 227-tisíc eur.

Gemerland

Zdieľajte článok

Diskusia

  1. Koštovka destilátov v Lukovištiach za súčasných teplotných podmienok si bude vyžadovať aj zdravotnú pohotovosť priamo na mieste. Dúfam, že organizátori na to nezabudli. 😀
    V každom prípade buďme všetci vítaní, keď už na oficiálnej stránke obce nás nikto na túto udalosť nepozýva.

Pridaj komentár