Rekonštruovaná telocvičňa Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM Tornaľa

Cieľom projektu bola rekonštrukcia malej telocvične na gymnastiku.

Realizáciou projektu prebehla čiastočná rekonštrukcia malej telocvične Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM,Tornaľa – Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja. Bola obnovená podlaha, prebehla rekonštrukcia osvetlenia, t.j. kabeláže a výmena svetelných telies. Následne bol opravený kazetový podhľad a prebehla úprava omietok v telocvični.

Cieľ projektu sa čiastočne podarilo naplniť. Uskutočnili sa najpotrebnejšie rekonštrukčné práce na to, aby mohla byť telocvičňa využívaná na výučbu telesnej výchovy, na gymnastiku.

Rekonštrukcia bola realizovaná s Finančnou podporou BBSK v rámci. Zmluva o dodácii bola uzavretá na základe Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 44/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj športu v BBSK v znení jeho neskorších dodatkov (ďalej len ako „VZN“), v nadväznosti na žiadosť o poskytnutie dotácie

Zdieľajte článok

Pridaj komentár