Rimavskosobotskí poslanci rozdelili ďalšie dotácie pre šport, kultúru a sociálne veci

Poslanci na včerajšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote schválili komisiami prerozdelené dotácie z rozpočtu mesta na podporu aktivít v oblasti športu, kultúry a sociálnych služieb.

Športové kluby si rozdelia takmer 25-tisíc eur. O dotáciu sa prihlásilo osem žiadateľov. Združenie ATUNIVERSUM dostane 300 eur na seminár JU-JUTSU. Sumu 1500 eur dostane TJ Mladosť-Relax stolný tenis, financie použije na účasť na športových súťažiach. Modelárskemu klubu Rimavská Sobota bola schválená suma 400 eur na organizovanie súťaže lodných modelárov. Taká istá suma ide aj ďalšiemu modelárskemu klubu. Modelár OZ ju použije na zabezpečenie tohtoročnej športovej sezóny. Sumu 500 eur dostalo Rodičovské združenie pri Centre voľného času Relax v Rim. Sobote na materiálno-technické vybavenie mažoretkového súboru Estrella. Lukostreleckému klubu Bašta odsúhlasili mestskí poslanci 500 eur na zabezpečenie tohtoročnej športovej sezóny. VVŠ, Rimavská Sobota, Vzdelanie, Výchova, Šport dostane na organizáciu športových dní 244 eur. Sumu 20-tisíc eur schválilo mestské zastupiteľstvo Hokejovému klubu Rimavská Sobota. Dotáciu použije klub na rozvoj mládeže v ľadovom hokeji a organizáciu zápasov.

Subjektom z oblasti kultúry a sociálnej služby schválilo metské zastupiteľstvo vyše 20-tisíc eur. Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska dostala sumu 270 eur, OZ Príroda a deti 400 eur, Miestny odbor Matice Slovenskej Rimavská Sobota 500 eur, Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Rimavská Sobota 10 000 eur, Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 2500 eur, OZ Ženský inštitút tvorivosti 600 eur, Občianske združenie TompArt 800 eur, Folklórna skupina Lieščina 400 eur, Letavy 2000 eur, Združenie priateľov folklórneho súboru Háj 2000 eur, Rímskokatolícka cirkev farnosť Rimavská Sobota 2250 eur. O dotácie sa uchádzali aj Klub starých skautov a Knižnica Mateja Hrebendu. Zastupiteľstvo ich žiadosti nevyhovelo. Primátor Jozef Šimko v rámci tohto bodu upozornil na fakt, že mesto podporilo v tomto roku šport a kultúru sumou viac ako 735-tisíc eur.

Poslanci štvrtýkrát zmenili rozpočet

Mestské zastupiteľstvo sa na septembrovom rokovaní zaoberalo aj ďalšími bodmi. Poslanci prerokovali majetkovoprávne otázky a vzali na vedomie správu hlavného kontrolóra za druhý štvrťrok tohto roka. Vypočuli si aj prezentáciu Dušana Matušku, zástupcu spoločnosti Octago Corporation z Piešťan, o možnosti výstavby street workoutového parku v Rim. Sobote, ktorý má byť situovaný v Mestskej záhrade za tenisovým kurtom. Poslancov i primátora zaujímali podrobnosti projektu i jeho finančná nákladnosť a dohodli sa, že po zaslaní vizualizácie sa budú vecou zaoberali na ďalšom zastupiteľstve. Bez problémov prešla štvrtá zmena rozpočtu. Podľa povereného vedúceho ekonomického odboru MsÚ Miroslava Bielaka táto zmena vyplynula hlavne z potreby úpravy financovania škôl a školských zariadení. Podľa pôvodného návrhu malo mať mesto po štvrtej zmene rozpočtu prebytok 4000 eur, po započítaní zmien z dôvodu navýšenia príspevkov pre šport a kultúru klesol prebytok na 80 eur.

Poslanci sa tiež zaoberali správou Národného kontrolného úradu (NKÚ). Poverený vedúci ekonomického odboru MsÚ Miroslav Bielak informoval, že úrad vykonal kontrolu v dvoch hlavných oblastiach – poskytovanie dotácií a stav a vývoj dlhu a záväzkov mesta. Ako dodal, NKÚ zistil dva najzávažnejšie nedostatky. Prvý sa týkal poskytnutia preddavku volejbalovému klubu Slovan a druhý nesprávne zaúčtovanej dotácie Mestskému športovému klubu. Za uvedené nedostatky však mestu nehrozia od NKÚ žiadne sankcie a primátor zároveň prijal opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Schválené boli zmeny v Komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky MsZ. Z členstva v tejto komisii boli odvolaní Zoltán Danyi a Radovan Kováč. Obaja sa vzdali členstva. Poslanci na ich miesto zvolili Elenu Martinovičovú a Ľubu Polákovú. Do Systému vyhodnocovania športových súťaží MsZ doplnilo pravidlo, že finančné prostriedky môžu byť poskytnuté pre športový klub len do výšky, v akej ich žiadal. Tento bod bol posledným, ktorý poslanci stihli prerokovať do 19:00 hodiny. Pokračovať budú v utorok 1. októbra o 14:00 hod.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár