Rimavská Sobota: Poslanci sa zišli mimoriadne, riešili futbal i zmenu rozpočtu

Poslanci Rimavskej Soboty sa zišli 5. augusta na mimoriadnom zastupiteľstve, ktoré primátor Jozef Šimko zvolal na základe požiadavky poslancov R. Vaľa, J. Matzenauera, T. Figeia, M. Demetera, J. Bagačku, P. Zvaru, R. Slaninu a Š. Tankóa.

Na programe mali osem bodov, doplnený bol bod týkajúci sa vybudovania elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v meste. Samospráva chce použiť na jej vybudovanie dotáciu vo výške 5000 eur z výzvy ministerstva hospodárstva, pričom spoluúčasť mesta je 5%. Poslanci tento zámer jednomyseľne podporili. Nabíjacia stanica má stáť na parkovisku na ulici Mikszátha.

Nekonečná téma – futbal

Nasledoval bod o návrhu zrušenia uznesenia prijatého na predchádzajúcom zastupiteľstve, kde poslanci vzali na vedomie koncepciu rozvoja MŠK a schválili zaradenie financií pre mestský športový klub vo výške takmer 19-tisíc eur do II. zmeny rozpočtu. Predkladateľ návrhu poslanec R. Vaľo uviedol, že v rámci jedného bodu boli prijaté dva uznesenia a v nasledujúcom bode bolo prijaté ďalšie uznesenie o MŠK. „Aby sme dali právne do poriadku záležitosti týchto uznesení, navrhujeme toto uznesenie zrušiť, lebo ani zo strany mesta nebol na predošlom zasadnutí MsZ daný do druhej zmeny rozpočtu návrh na dofinancovanie MŠK,“ vysvetli Vaľo s tým, dofinancovanie MŠK je možné riešiť v tretej zmene rozpočtu. Zdôraznil, že je tiež potrebné predložiť riadne vypracovanú koncepciu rozvoja futbalu.

„Nebol som doma, bol som na dovolenke, a zrejme na to pán Rigó pozabudol, a mali to tam dať,“ reagoval primátor, prečo neboli financie pre MŠK zaradené do druhej zmeny rozpočtu. Podľa jeho slov futbalisti dosahujú výborné výsledky. „Dajme si otázku. Kam kráča rimavskosobotský futbal? Tam kráča, že sme sa v tretej lige umiestnili za rok 2018/19 na druhom mieste,“ vyhlásil primátor a dodal, že odchod bývalého trénera a šiestich hráčoch do Fiľakova považuje za normálnu vec, ktorá sa v kluboch deje. Spomenul aj situáciu ohľadom dotácie zo Slovenského futbalového zväzu na rekonštrukciu futbalového štadióna. „Rokoval som s prezidentom SFZ pánom Kováčikom, kde sme sa dohodli, že SFZ nám dá 750-tisíc eur na rekonštrukciu futbalového štadióna. Ja som vám to predložil, vy ste to zmietli zo stola, pričom ste veľmi dobre vedeli, že ak to neodsúhlasíte ešte v júli, prídeme o tých 750-tisíc. Presunuli ste to na september a teraz je situácia taká, že tie peniaze ani nebudeme mať,“ vyhlásil primátor. V nasledujúcej diskusii už len každá zo strán vyjadrila svoje postoje k futbalu a zazneli aj upozornenia na porušenia rokovacieho poriadku. Poslanci napokon uznesenie zrušili.

O futbale sa hovorilo aj v ďalšom bode. Poslanci mali potvrdiť uznesenie, ktoré sa tákalo koncepcie MŠK , ale aj spracovania investičného nákladu na rekonštrukciu štadióna. Uznesenie poslanci nakoniec potvrdili a prelomili primátorove veto.

Zmena rozpočtu

Aj ďalší bod sa týkal primátorom nepodpísaného uznesenia, konkrétne druhej zmeny rozpočtu. Jozef Šimko v diskusii zdôvodnil poslancom tento svoj krok. Podľa jeho slov takáto zmena rozpočtu nespĺňa požiadavky rozvoja mesta a vymenoval aj niekoľko dôvodov, napríklad to, že niektoré požiadavky sú nesprávne začlenené alebo sa očakávajú nižšie príjmy za predaj dreva v mestských lesoch. Aj pri tomto uznesení napokon poslanci prelomili primátorove veto. Neskôr bolo schválené, že sa na 27. augusta zvolá ďalšie mimoriadne zastupiteľstvo, na ktorom sa prerokuje tretia zmena rozpočtu.

Aby sa prijala druhá zmena rozpočtu bol aj poslanec Zoltán Cziprusz. „Podľa môjho názoru padlo najlepšie možné riešenie. Keďže prešla 2. zmena rozpočtu, do ktorej sme teraz nemohli zasahovať, keďže sme mohli hlasovať len o primátorovom vete, vedenie mesta môže využiť mesiac august na rozvojové projekty, ktoré sú schválené v rozpočte. Zároveň sme naplánovali na záver augusta 3. zmenu rozpočtu, aby sme mohli dopracovať ďalšie zmeny. Je veľmi dôležité, že sme zbytočne nestratili ďalší mesiac,“ skonštatoval Cziprusz.

Vo ďalšej časti sa hovorilo aj o situácii ohľadom bytovky pre sociálne slabé rodiny na Českej ulici. Poslanec Jozef Tóth informoval o uznesení Komisie ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality pri MsZ, ktorá odporučila pri bytovke nainštalovať kameru. Náklady by mali byť okolo 600 eur. V diskusii odznelo aj to, že na najbližšom zastupiteľstve predloží bytová komisia návrh riešenia celej situácie.

Mimoriadne zastupiteľstvo skončilo slovnou prestrelkou medzi primátorom a poslancom Jánom Jurkemíkom, ktorý mal pripomienky k výstavbe toboganu, vodovodu v jednej z mestských častí a plotu v Mestskej záhrade. Šimko položil Jurkemíkovi otázku, či môže prehlásiť, že nebol nikdy trestne stíhaný. „Áno, bol som súdený a potrestaný,“ odpovedal poslanec. Jurkemík neskôr na protest aj s niektorými ďalšími poslancami opustil rokovaciu sálu.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár