ŽSR opravia výhybky na železničnej stanici v Rimavskej Sobote

V rámci stavby je navrhnutý aj nový informačný systém pre cestujúcich.

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú opraviť výhybky na železničnej stanici v Rimavskej Sobote. Informoval o tom hovorca spoločnosti Michal Lukáč.

V súčasnosti prebiehajú úkony na zabezpečenie stavebného povolenia. Po jeho vydaní a nadobudnutí právoplatnosti predpokladáme, že odovzdanie staveniska bude možné zrealizovať v júni tohto roka,“ uviedol hovorca ŽSR Michal Lukáč.

Náklad investičnej akcie na základe zmluvy o dielo je 12 274 980 €. Zhotoviteľom prác bude podľa Lukáča Združenie Rimavská Sobota (Strabag a Swietelsky-Slovakia z Bratislavy) a rekonštrukcia potrvá 14 mesiacov od odovzdania staveniska. „Jej predmetom bude obnova spodku a zvršku, hlavne výhybiek v železničnej stanica Rimavská Sobota, ktoré sú z prevažnej miery zastaraného stupňového tvaru prestavované mechanickými prestavníkmi,“ vysvetlil Lukáč s tým, že požadované stavebné úpravy sú vyvolané zlým technickým stavom, kde výhybky sú po dobe životnosti a udržiavať ich v prevádzkyschopnom stave je finančne nákladné.

Ako ďalej Lukáč uviedol, vzhľadom na rozsah rekonštrukcie výhybiek je navrhovaná zmena dispozície staničných koľají s vybudovaním jedného krajného nástupišťa a jedného polostrovného nástupišťa s výškou nástupnej hrany 550 mm nad spojnicou temien koľajových pásov s úrovňovým prístupom. „Pri výmene konštrukcie železničného zvršku je vo výhybkách ležiacich v dopravných koľajach navrhnutý elektrický ohrev týchto výhybiek, ako aj návrh nového osvetlenia železničnej stanice,“ povedal Lukáč a dodal, že v rámci realizácie je navrhnuté nové zabezpečovacie zariadenia 3. kategórie vrátane zabezpečenia dvoch priecestí. V rámci stavby je navrhnutý aj nový informačný systém pre cestujúcich.

„Cieľom rekonštrukcie je dosiahnutie normových parametrov dopravnej cesty vo všetkých jej ukazovateľoch, zaistenie bezpečnej a plynulej železničnej prevádzky a dosiahnutie dohodnutého štandardu stanice,“ uzavrel hovorca ŽSR.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár