ZMOS skúma postoje samospráv ku kompetenčnej výbave

Združenie miest a obcí Slovenska v priebehu leta predstaví analýzu prenesených kompetencií z hľadiska miestnej územnej samosprávy. Následne ide realizovať audit kľúčových originálnych kompetencií. V súvislosti s tým dnes začína prieskum zameraný na reformu kompetencií samospráv.

 Miestna územná samospráva od svojho znovuobnovenia v roku 1990 postupne získavala nové kompetencie, úlohy aj povinnosti. Cieľom prieskumu je získať názory a kvantifikovať postoje štatutárnych predstaviteľov miest a obcí k reforme územnej samosprávy z hľadiska kompetenčného vybavenia.

 Prieskum preto zmapuje názory na potrebu realizácie auditu kľúčových originálnych kompetencií, postoje starostov a primátorov na to, že všetky samosprávy majú bez ohľadu na ekonomickú silu rovnaké kompetenčné portfólio. Tiež nás bude zaujímať ich postoj k prípadnému odstupňovaniu kompetencií vrátane konkrétnych oblasti vecnej pôsobnosti.

Prieskum začal 12. júna 2019 a potrvá do 30. júna 2019 na reprezentatívnej vzorke 450 respondentov s prihliadnutím na zastúpenie v rámci jednotlivých veľkostných kategórií. Výsledky prieskumu budú podkladmi na ďalšiu prácu v rámci národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 

Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár