Rimavskosobotskí poslanci definitívne schválili rozpočet, následne ho zmenili

Rimavská Sobota už nebude fungovať v rozpočtovom provizóriu.

Poslanci rimavskosobotského mestského zastupiteľstva sa 20. marca zišli znova na mimoriadnom mestskom zastupiteľstve. Pôvodne sa mali zaoberať iba bodom o rozpočte z dielne poslancov okolo klubu Odvážme sa zrýchliť schválenom 26. februára, ktorý primátor Jozef Šimko nepodpísal, no do programu boli na návrh spomínaného poslaneckého klubu zaradené ďalšie dva body.

Finančný príspevok na priemyselný park

Prvý doplnený bod sa týkal návrhu, aby samospráva podala žiadosť o získanie nenávratného finančného príspevku na vybudovanie priemyselného parku. Výzvu vyhlásil Okresný úrad v Rimavskej Sobote a je určená na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu priemyselných parkov. Samospráva takto môže získať až 800-tisíc eur, za ktoré by sa v priemyselnom parku zrealizovala príprava inžinierskych sietí pre budúcich investorov. Na predloženie žiadosti má samospráva čas len do 29. marca. Poslanci tento zámer jednomyseľne podporili a zároveň schválili vytvorenie komisie, ktorá sa bude podieľať na príprave podkladov pre podanie výzvy a rozhodne o najvhodnejšej lokalite, kde by mohol byť priemyselný park vybudovaný. Komisiu tvoria poslanci Vaľo, Kuvik, Hazucha, Demeter, Sliva, primátor Jozef Šimko a vedúca odboru rozvoja mesta Mestského úradu v Rim. Sobote Eva Muráriková.

Rozpočet a jeho prvá zmena

V ďalšej časti mestského zastupiteľstva poslanci prelomili primátorov veto ohľadom nepodpísaného rozpočtu, za boli trinásti. Rimavská Sobota tak už nebude hospodáriť v rozpočtovom provizóriu. Následne poslanci ešte schválili prvú zmenu rozpočtu. Tento bod bol do programu MsZ doplnený na začiatku schôdze na návrh poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť. Najdôležitejšími zmenami sú dofinancovanie dostavby toboganu v RO Kurinec a dokončenie výstavby fontány v Mestskej záhrade. Zmenený rozpočte počíta s prebytkom 1005 eur. Samospráva má hospodáriť s príjmami 18 046 101 eur.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár