Poslanci schválili odpredaj pozemkov pod cintorínom v Bakte

V úvode dnešného rokovania sa rimavskosobotskí poslanci zaoberali majetkom mesta. V rámci nich riešili  aj majetkovoprávne usporiadanie cintorína v mestskej časti Bakta.

Mesto totiž nie je vlastníkom pozemkov pod cintorínom. Ešte vlani sa na verejnom hovore v tejto mestskej časti samospráva zaviazala, že bude pozemky vykupovať. Ľudia pritom žiadali aj to, aby sa správcom cintorína stali Technické služby mesta Rimavská Sobota. Zo 134 spoluvlastníkov pozemkov je známych 82, pričom 55% žije priamo v Rimavskej Sobote.

Mestský parlament bez veľkej diskusie napokon schválil výkup pozemkov pod cintorínom v Bakte vo výške 8,61 eur za meter štvorcový. Vykupovať sa budú pozemky od 18 spoluvlastníkov v celkovej výmere 1435,84 metrov štvorcových. Zároveň bolo schválené aj prijatie daru, pričom traja spoluvlastníci darovali mestu pozemky vo výmere 59, 37 metrov štvorcových. Za návrh hlasovalo všetkých 16 prítomných poslancov.

Ďalej zástupcovia občanov odsúhlasili predĺženie nájomnej zmluvy za prenájom budovy na Kraskovej v Rimavskej Sobote pre Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých OPORA G+N, ako aj zníženie nájomného o 50%. Výška poplatkov za energie a prevádzkové náklady zostala nezmenená.

Mestský parlament vzal na vedomie návrh na nájom stĺpov verejného osvetlenia v správe Technických služieb mesta Rimavská Sobota, ako aj návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže na ich prenájom. V rámci majetkovoprávnych otázok sa poslanci zaoberali aj usporiadaním pozemkov v lokalite IBV Šibeničný vrch na Ul. Veternej, Lieskovej a Javorovej. Vzali na vedomie návrh na odpredaj prebytočného majetku mesta-pozemkov za účelom dodatočného majetkovoprávneho usporiadania. Zároveň schválili zámer na odpredaj týchto pozemkov v cene 5 eur za meter štvorcový.

O zmluve o spolupráci medzi mestom, MŠK a Borsodsport Invest Kft. vo veci futbalovej akadémie vypracovanej maďarským subjektom sa rokovať nebude. Tento bod bol v úvode zasadnutia stiahnutý, ako aj návrh na odpredaj bývalej budovy Domova mládeže na Školskej ulici so zámerom prestavby na byty pre mladé rodiny.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 25. 9. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár