V Hnúšti zrealizovali tábor pre rómsku mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia

Spomedzi svojich pestrých aktivít zrealizovalo v auguste Občianske združenie Klub rómskych aktivistov na SR z Hnúšte pobytový detský letný tábor pre rómsku mládež zo sociálne znevýhodneného prostredia z Hnúšte a jej okolia.

Tábor nazvaný „Tábor detí vetra“ bol venovaný poznávaniu rómskej kultúry a histórie, ktorým sa deti počas celého týždňa tematicky venovali a snažili sa tak spoznávať históriu svojho národa, svojich predkov a takýmto spôsobom posilňovať svoju identitu.

Počas pobytu sa venovali rôznym besedám a prednáškam, kde sa zoznamovali nielen s históriou, ale aj súčasnosťou rómskeho národa, a to v rámci poznávania známych rómskych osobností či už z hudobného, politického alebo kultúrneho života.

Aj na debatách a besedách sa hovorilo o rôznych tradíciách a zvykoch počas rôznych udalostí ako je svadba, krst, pohreb a iné.

Po teoretických častiach a získaní základných vedomosti a informácií nasledovali tanečné, hudobné a spevácke workshopy, ktorým sa venovali deti podľa jednotlivých skupín. Samozrejme, nechýbali ani zábavné programy,  pohybové aktivity, ako aj tvorivá činnosť.

Na záver celého pobytu mali deti možnosť navštíviť Fiľakovský hrad, kde spoznávali históriu slovenského, tureckého i maďarského národa. Tento skvelý projekt sa mohol zrealizovať vďaka finančnej podpore Banskobystrického samosprávneho kraja.

Gemerland, Zdroj: Mária Demeová, KC Hnúšťa

Zdieľajte článok

Pridaj komentár