Posledné zasadnutie komisie v Starom dome

Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality (KOVPaPK), ako jedna z komisií Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota, mala doteraz koncom roka vždy slávnostné zasadnutie. Aj tohtoročné rokovanie komisie sa nieslo v znamení rozlúčky- tentoraz však v znamení končiaceho sa volebného obdobia 2014-2018.

Komisia zasadala pri slávnostne prestretom stole v reštaurácii Starý dom. Predseda KOVPaPK Viliam Vaš krátko vyhodnotil predchádzajúce 4-ročné obdobie. Konštatoval, že počas uplynulých rokov sa nestala žiadna vážna kriminálna činnosť na území mesta a aj trend menej závažnej protispoločenskej činnosti je znižujúci sa. Poslanec mestského zastupiteľstva Viliam Vaš sa osobitne poďakoval jednotlivým členom komisie. Väčšina z nich bola aj prítomná: podpredseda Ladislav Šupena, tajomník Karolovi Jakab, členovia- Katka Baboľová, Janka Kišová, Ján Karas, Csaba Kusza, Jaroslav Pfeffer, Alexander Vaškúty, Róbert Zagyi.

Nasledovalo posledné spoločné fotografovanie, chutná večera  a po nej nezáväzná diskusia o stave nášho mesta.

Autor: Viliam Vaš, predseda KOVPaPK
Foto: Marta Kanalová

 

Publikované 26. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár