Majetkové otázky s množstvom predajov, ale i s kúpou pozemkov pred poštou

Ako sme písali v predchádzajúcom článku na Gemerlande s názvom Mestské zastupiteľstvo: Netradičná diskusia na začiatku o bývalom internáte a futbale, posledné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Rimavská Sobota prebiehalo v netradičnej atmosfére takmer hodinovej diskusie pred schválením bodov programu rokovania.

Najprv poslanci stiahli  z rokovania predaj budovy bývalého internátu (na návrh poslanca Čemana) a na návrh poslanca Bitalu zaradili návrh o Zmluvy o spolupráce medzi mestom a futbalovouakadémiou- hneď za majetkovoprávne otázky mesta.

V bode majetkovoprávne otázky takmer všetky body dostali väčšinovú podporu prítomných poslancov. Najdlhšie však diskutovali o pozemkoch v rozlohe 179 m² na Kurinci. Tie chceli kúpiť známi manželia Bakaovci (v cene € 20.-/m², pričom pozemok v roku 2013 pod chatu kupovali za € 11,51/m² ) na účely zarovnania majetkovoprávnej hranice, ako i na skrášlenie plochy pred svojou rekreačnou chatou.

Najprv prišiel návrh poslanca Hazuchu na stiahnutie tohto bodu z rokovania. Ten však neprešiel, ako ani záverečné hlasovanie (8 ZA-6 sa zdržali a 5 nehlasovali) neprinieslo úspešné rozuzlenie, nakoľko v tomto prípade bola nutná podpora 3/5- väčšiny poslaneckého zboru.

A výkup pozemkov v rozlohe 85 m² pri novej pošte od majiteľa Ing.Štefana Kosku prinieslo komplikáciu v stanovisku finančnej komisie mestského zastupiteľstva. Lebo ústami predsedu komisie Samuela Urbana zaznelo jej stanovisko na maximálnu výkupnú cenu € 30.-/m². Avšak majiteľ požadoval, ako kompenzáciu za vyše 40-ročné bezplatné používanie jeho vlastníctva mestom, cenu € 50.-/m². To by činilo 4.250 Eur plus poplatky za náklady s prevodom. Toto podporil aj primátor s odôvodnením o hrozbe zastavenia prác na rekonštrukcii „poštového námestia“. Následne takýto návrh predložil aj predseda návrhovej komisie Viliam Vaš a poslanci ho nakoniec schválili v pomere 16 ZA-2 sa zdržali a 1 proti. Kúpna cena bude splatná na účet predávajúceho do 30 dní od podpisu zmluvy.

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované 1. 11. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár