BBSK počíta v budúcom roku s rekordnými investíciami do škôl, ciest a sociálnych zariadení

Aj v roku 2020 sú pre Banskobystrický samosprávny kraj prioritou bezpečnejšie cesty, kvalitnejšie sociálne služby a školstvo. Rozpočet kraja počíta s investíciami do ciest, sociálnych služieb, kultúry a školstva vyššími o tridsať miliónov eur ako v predchádzajúcom roku. Poslanci Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja minulý štvrtok schválili Rozpočet pre rok 2020.

V budúcom roku z krajského rozpočtu vyčlenili poslanci na rekonštrukciu a výstavbu ciest II. a III. triedy a cyklotrás viac ako 28 miliónov eur.

Peniaze samosprávny kraj prerozdelí podľa stanoveného kľúča do všetkých trinástich okresov, do úvahy pritom bude brať percentuálny podiel šírky ciest a podiel počtu obyvateľov v jednotlivých okresoch.

Najvyššia suma, viac ako 3,5 milióna eur, je určená na cesty a cyklotrasy v okrese Rimavská Sobota. Nasledujú okresy Banská Bystrica (2,9 milióna eur), Lučenec (2,6 milióna eur), Veľký Krtíš (2,4 milióna eur) a Zvolen (2 milióny eur). Okresom Brezno a Revúca sa ujde po približne 1,7 milióne eur, okresu Žiar nad Hronom asi 1,5 milióna eur. Vyše milióna eur pôjde na cesty v každom z okresov Detva, Krupina, Poltár a Žarnovica, pre okres Banská Štiavnica je určených takmer 700-tisíc eur.

„Pokračujeme v tom, čo si myslíme, že je pre všetkých obyvateľov kraja dôležité, rekonštrukcie ciest, po ktorých denne cestujú do škôl, zamestnania alebo za lekármi. Z roka na rok investujeme viac peňazí do ciest a investujeme do ciest rekordné sumy. Prognóza i rozpočet sú však opatrné, do úvahy berieme novelu zákona o zvýšení nezdaniteľnej časti základu dane, ktorá nás pripravila o šesť miliónov eur aj spomalenie ekonomiky,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Do stredných škôl pôjde 18, 9 milióna eur

Vďaka tomu, že kraj opäť čerpá investície z eurofondov, výrazne sa zvýšia investície, ktoré sú určené napríklad do modernizácie praktického vyučovania stredných odborných škôl či rekonštrukcií škôl alebo učební praktického vyučovania. Na modernizácie a rekonštrukcie stredných škôl je určených v investíciách kraja približne 10 miliónov eur, ktoré budú vrátené z projektu IROP. Pôjdu do 17 stredných škôl v Detve, Krupine, Lučenci, Tornali, Veľkom Krtíši, Brezne, Želovciach, Zvolene, Poltári, Fiľakove, Rimavskej Sobote a Banskej Bystrici.

Investície v sociálnych službách  počítajú s rekonštrukciou podkrovia a strechy DSS Prameň na Dolnej Striebornej v Banskej Bystrici (400-tisíc eur) a rekonštrukcia bloku B Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Zvolen – Záhonok (400-tisíc eur). Rovnako je v rozpočte naplánované, že špecializované zariadenie DSS Hrabiny v Novej Bani prejde rekonštrukciou hygienických zariadení (101-tisíc eur)

O 1,2 milióna eur sa zvýši príspevok kraja na klientov umiestnených v zariadeniach sociálnych služieb mimo jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Celkových 3,6 milióna eur má pokryť aj výdavky pre poskytovateľov sociálneho poradenstva a rehabilitácie, tlmočnícke služby či služby včasnej intervencie.

Medzi najväčšie kapitálové investície v oblasti kultúry bude v budúcom roku patriť rekonštrukcia strechy Novohradskej knižnice v Lučenci (300-tisíc eur), rekonštrukcia študovne a čitárne Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene (300-tisíc eur) či nákup svetelnej techniky pre Divadlo J. G. Tajovského vo Zvolene (200-tisíc eur)

Stúpnu platy ľuďom pracujúcim v zariadenia sociálnych služieb, školách a kultúre

Plánované desaťpercentné zvyšovanie platových taríf zamestnancov verejnej správy, ktoré vstúpi do platnosti nariadením vlády od januára budúceho roku, sa odrazí vo zvýšených bežných výdavkoch na mzdy zamestnancov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, školstve a kultúre.

Nariadenie vlády o zvyšovaní platových taríf v sociálnych službách znamená, že na mzdy zamestnancov pracujúcich v 28 zariadeniach sociálnych služieb, ktorí sa starajú o približne 3000 ľudí, pôjde 1 833 000 eur.

O dva milióny eur viac v porovnaní s rozpočtom pre tento rok pôjde v roku 2020 na mzdy zamestnancov  škôl a školských zariadení hospodáriacich ako rozpočtové organizácie. Tieto peniaze majú pokryť aj zvýšenie platov začínajúcim učiteľom o 156 eur či dofinancovanie asistentov učiteľov. Nad rámec nariadenia vlády zvýši samosprávny kraj o desať percent aj platy nepedagogickým zamestnancom školských zariadení.

Mzdy viac ako štyroch stoviek zamestnancov kultúrnych inštitúcií vyjdú BBSK o takmer 482-tisíc eur drahšie.

Gemerland, Zdroj a foto BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár