Gemersko-malohontské múzeum: V júli je predmetom mesiaca portrét evanjelického farára

Počas júlovej prehliadky Gemersko-malohontského múzea (GMM)v Rimavskej Sobote si môžete pozrieť portrét evanjelického maliara od významného slovenského maliara Petra Michala Bohúňa (1822 – 1879), ktorého s regiónom Gemer-Malohont spája jeho štúdium na gymnáziu v Gemerskej Hôrke. Patril do skupiny štúrovcov a radil sa k významným buditeľom národného života, s čím bola spájaná aj jeho maliarska činnosť.

Ako uviedla historička umenia GMM Angelika Kolár, olejomaľbu pochádzajúcu zo zbierkového fondu múzea zreštaurovali vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. Práce na obnove obrazu prebiehali od júla 2018 do júna 2019. „Na vertikálne orientovanom obdĺžnikovom formáte plátna je namaľovaný portrét muža stredného až staršieho veku v bohoslužobnom odeve evanjelického a. v. kňaza. Autorom diela je slovenský maliar Peter Michal Bohúň,“ vysvetlila Kolár.

Ako ďalej dodala, portrét evanjelického farára zo zbierok GMM pochádza z obdobia rokov 1850 – 1865 a do zbierkového fondu sa dostal z evanjelickej fary v Tisovci. P. M. Bohúň v polovici 19. storočia vytvoril niekoľko podobizní evanjelických farárov v rôznych miestach Slovenska. „Dielo je dôležitým historickým dokumentom k téme evanjelickej a. v. cirkvi v Gemeri-Malohonte a umelecko-historicky patrí ku kvalitným dielam portrétnej tvorby polovice 19. storočia,“ zdôraznila s tým, že obraz je jediným dielom Petra Michala Bohúňa v zbierkovom fonde Gemersko-malohontského múzea.

Peter Michal Bohúň sa narodil v oravskej obci Veličná v rodine evanjelického farára Jána Bohúňa a Jany Žofie Ambroziovej. Školu začal navštevovať v rodnej obci a následne odišiel na gymnázium do Gemerskej Hôrky, kde sa naučil aj po maďarsky. Neskôr študoval obchod na Evanjelickom lýceu v Levoči a právo v Kežmarku. Maľbu začal študovať v roku 1843 na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho učiteľom bol nemecký maliar Christian Ruben. V rokoch 1851 – 1852 žil Bohúň v Revúcej. V septembri 1854 sa presťahoval do Liptovského Mikuláša, kde takmer 11 rokov vyučoval maľbu na dievčenskej evanjelickej škole. Na jeseň roku 1865 opustil Slovensko a spoločne s rodinou sa usadil v Haliči, v obci Lipnik pri Białej. Podľa údajov białského evanjelického archívu Peter Michal Bohúň zomrel 20. mája 1879 na zápal pľúc. Je pochovaný na evanjelickom cintoríne v Białej. Vo svojej tvorbe sa venoval predovšetkým portrétu, ale tiež sakrálnej maľbe. Jeho pravdepodobne najznámejším dielom je portrét slovenského národného buditeľa Jána Francisciho Rimavského ako dobrovoľníckeho kapitána.

„Reštaurovanie obrazu od P. M. Bohúňa z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je aj hlavným partnerom projektu. Reštaurátorské práce vykonala Mgr. art. Andrea Ševčíková z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov. Obraz bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea od 1. do 31. júla,“ uzavrela kolár.

Gemerland, Zdroj: Angelika Kolár, GMM

Zdieľajte článok

Pridaj komentár