Fiľakovo: Na základnej škole spustili projekt inkluzívneho vzdelávania

Vedenie mesta vo štvrtok 20. júna popoludní odovzdalo do užívania zrekonštruované priestory na ZŠ Lajosa Mocsáryho. Slúžiť budú na inkluzívne vzdelávanie detí zo znevýhodneného prostredia.

Samospráva na projekt inkluzívneho vzdelávania získala regionálny príspevok vo výške 100-tisíc eur prostredníctvom Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec. Z nich zafinancuje okrem rekonštrukcie štyroch učební a nákupu potrebných pomôcok a nástrojov aj náklady na zvýšenú spotrebu energií, odmeny pre projektových manažérov a pre štyroch pedagógov školy, ktorí sa nad rámec svojich bežných povinností budú venovať inklúzii detí. Projektovú dokumentáciu dalo mesto vypracovať na vlastné náklady.

Samotná rekonštrukcia, v rámci ktorej prerobili bývalé prezliekárne a skladové priestory na nové učebne, stála bezmála 47-tisíc eur. V rámci prác vymenili okná, potiahli nové rozvody a potrubia, prebehli búracie práce, priestory dostali nové podlahy i maľovku. Namontovali sa kuchynské spotrebiče ako sporáky, mikrovlnky či chladnička, zakúpili zariadenie a nástroje bežne využívané v domácnosti. Nechýbajú ani makety novorodencov a prebaľovacie pulty.

Ako priblížila Ildikó Kotlár, zástupkyňa riaditeľa školy, približne 96 percent žiakov má rómsky pôvod. Z nich veľká časť pochádza zo sociálne málo podnetného prostredia. „Pri nástupe do školy tieto deti nemajú skúsenosti s knihou, ceruzkou, papierom či konštrukčnými a didaktickými hrami. Ich sociálne prostredie týmto deťom neposkytuje dostatok podnetov pre rozvoj ich osobnosti, ich telesný, psychický či rečový vývin. Deťom chýbajú aj hygienické a pracovné návyky,“ vysvetlila. O to podstatnejšie je podľa primátora Attilu Agócsa spustenie projektu inklúzie. V rámci neho bude mesto suplovať úlohu rodičov, deťom chce pomôcť nadobudnúť základné zručnosti, predovšetkým zamerané na domácnosť, a nasmerovať ich na pokračovanie štúdia na stredných školách. „Pôvodne sme to chceli zamerať aj na počítačovú techniku, ale boli sme úradom vlády nasmerovaní na praktické zručnosti. Je to forma niekdajších školských dielní. Očakávame od projektu, že sa vďaka nemu môže v budúcnosti zvýšiť zamestnanosť, nakoľko po absolvovaní strednej školy sa budú vedieť ľahšie zamestnať,“ doplnil primátor.

Gemerland: Zdroj: Klaudia Mikuš Kovácsová
hovorkyňa mesta

Zdieľajte článok

Pridaj komentár