Fiľakovo chce pokračovať v rekonštrukcii škôlky. Podalo nový projekt

Fiľakovo podalo žiadosť o dotáciu z Environmentálneho fondu na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ na Daxnerovej ulici.

V posledných rokoch už samospráva investovala do zvýšenia kapacity škôlky a vymenila časť okien a dverí. V rámci nového projektu sa majú na jednej časti budovy vymeniť zvyšné okná a dvere, zatepliť majú fasádu aj strechu. Na tento účel mesto žiada vyše 152-tisíc eur.

Samospráva v apríli podala projekt, vďaka ktorému by výrazne postúpila rekonštrukcia MŠ na Daxnerovej ulici. Objekt bol odovzdaný do užívania v roku 1990 a tvoria ho bloky A a B. Predmetom súčasného projektu je blok B, ktorý je zložený z dvoch funkčných častí. V dvojpodlažnej časti sú situované triedy materskej školy, šatne, kuchyňa a hygienické priestory. V prízemnej časti sa nachádzajú administratívno-hospodárske priestory. Podľa primátora mesta Attilu Agócsa chcú po úspešnom zrealizovaní projektu hľadať možnosti aj na rekonštrukciu bloku A. „Už počas tohto leta ale vymeníme všetky staré okná aj na budove A. Použijeme na to dotáciu 25-tisíc eur z minuloročného výjazdového rokovania vlády vo Fiľakove,“ dodal.

V rámci podaného projektu chcú na bloku B zatepliť obvodové steny, strechu a vymeniť ostávajúce staré dvere a okná. Zvyšnú časť mesto vymenilo v uplynulých rokoch z vlastných zdrojov a v rámci projektu, v ktorom zvýšilo kapacitu škôlky o 20 detí. Celkové náklady na projekt sú vo výške viac ako 184-tisíc eur. Podľa primátora žiadajú na tento účel z Environmentálneho fondu vyše 152-tisíc eur. „Z nich by sa zafinancovali už spomenuté práce. Mesto by navyše investovalo vyše 32-tisíc eur,“ povedal s tým, že z nich by hradili menšie práce, akými sú vytvorenie spevnených plôch, demontáž a montáž parapetných dosiek, mreží a rebríkov, markízy, sieťky proti hmyzu, žalúzií, odstránenie starých náterov z kovových doplnkových konštrukcií a ich nové nátery, demontáž a montáž exteriérových svietidiel a ďalšie.

Ako ďalej pokračoval, realizáciou projektu by dosiahli zníženie emisií skleníkových plynov o približne 59 percent.Popri znížení energetickej náročnosti znížime tiež emisie CO2 o 12 ton za rok. Projekt teda nebude mať vplyv len na hospodárenie mesta, trvalo udržateľné hospodárenie s energiami či komfort pre deti a pedagógov, ale prispeje aj k ochrane životného prostredia,“ dodal.

V prípade schválenia projektu budú stavebné práce prebiehať od júla do októbra tohto roku.

Klaudia Mikuš Kovácsová, hovorkyňa mesta

Zdieľajte článok

Pridaj komentár