ZŠ Š. M. Daxnera na projektovom stretnutí Erasmus+ v Dánsku

Začiatok školského roku sa na našej škole, ZŠ Š. M. Daxnera v Rimavskej Sobote, niesol v duchu príprav na stretnutie v Dánsku, ktoré sa konalo v dňoch 22. až 29. septembra 2018. Pre všetkých členov projektového tímu, či už pedagógov alebo žiakov to bol nezabudnuteľný zážitok, nakoľko do takejto krajiny sa bežne nepodarí vycestovať.

Stretnutia sa zúčastnilo 8 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, konkrétne sa jedná o žiakov Adam Dulovič, Adam Klimeš, Tomáš Darnady, Jozef Pikula, Matúš Tömösváry, Natália Hrončeková, Kamila Sykorová a Jela Petriková, pod vedením koordinátorky projektu, Mgr. Denisy Csankovej a zástupkýň riaditeľa, Mgr. Dany Vikorovej a Mgr. Márie Sojkovej.

Hlavnou témou tohto stretnutia bola chudoba v minulosti a dnes a jej ponímanie v očiach dospelých a detí, nakoľko žijeme v modernej dobe, ale napriek tomu neustále bojujeme s rôznymi problémami a to aj vo vyspelejších krajinách. Hlavným cieľom projektu je precvičovanie komunikačných zručností v anglickom jazyku, čo je umožnené počas rôznych veľmi prínosných workshopov a v Dánsku naviac boli všetky deti ubytovaní v dánskych rodinách, takže mohli nielen precvičovať jazyk, ale zároveň aj poznávať kultúru a obyčaje ľudí priamo v rodinách. Rodiny boli zapojené do celého priebehu projektového stretnutia a aktívne sa ho zúčastňovali.

Hlavný program začal privítaním v Haahrs škole, v meste Svendborg, kde riaditeľ Michael Graugaard  prekvapil príhorom v plynulej angličtine. Dánske deti mali pripravený krátky kultúrny program, a potom v skupinách previedli žiakov a učiteľov po škole. Haahrs škola je škola súkromná, ktorá najväčší dôraz kladie na to, aby sa žiaci cítili dobre, pretože potom sa viac naučia počas vyučovacieho procesu. Učitelia majú možnosť vyberať si blokové vyučovanie, dokonca vyučovať iné predmety, ako na štátnych školách. Škola je vybavená pomôckami a technológiami, o ktorých môžeme my na Slovensku len snívať. Sme však veľmi radi, že sme mali možnosť zúčastniť sa vyučovania v takejto krajine, nakoľko nám to poskytlo mnoho nápadov a podnetov do vyučovania na našej škole.

Žiakov neskôr čakali zoznamovacie a zábavné aktivity, kde sa ešte viac zblížili s rovesníkmi s ostatných krajín. Najdôležitejšou časťou bolo predstavenie programu celého týždňa a hlavnej témy celého stretnutia. Súčasťou programu boli aj športové aktivity, kde bolo jednoznačne vidno, že dánske deti sú pohybovo oveľa zdatnejšie ako naše deti a menej sa v škole venujú mobilom, či tabletom, ak ich aj využívajú, tak je to účelovo priamo počas vyučovania. Prvý deň v škole sme zakončili úžasným programom v kostole Vor Frue Kirke v Svendborgu, kde sme sa učili spievať dánske ale aj iné svetovo známe pesničky v sprievode klavíra.

Súčasťou programu bolo aj stretnutie s primátorom mesta Bo Hansenom priamo na radnici, kde nám tiež bez tlmočníka porozprával o histórii a súčasnosti mesta, ako aj plánoch do budúcnosti a tiež sa vyjadril k témam týkajúcich sa projektu. Neskôr pokračoval program worskshopmi o chudobe a tiež náučnou hrou o Európe. Veľmi príjemným zakončením dňa bola návšteva typického skanzenu na blízkom ostrove pri meste Svendborg.

V rámci poznávania kultúry a histórie sme si prezreli hrad Egeskov, jeden zo zachovaných vodných hradov, ktorý ponúka expozície zamerané na rôzne témy, labyrint, úžasné záhrady, výstavu hračiek a tiež miesto na športové činnosti. Veľmi zaujímavým bodom programu bola návšteva Múzea Hansa Christiana Andersena v jeho rodnom meste Odense. Dozvedeli sme sa veľmi zaujímavé veci z jeho života, tvorby aj posolstva pre budúce generácie.

Ďalší program sa niesol v duchu aktivít a úloh, ktoré vyplývajú z prihlášky projektu EURAC, žiaci pracovali na finálnej aplikácii, tvorili plagáty, online plagáty a kvízy. Za aplikáciu, ktorá je určená pre Európsku komisiu, je zodpovedná dánska škola. Neskôr pokračovali workshopy ohľadom chudoby v blízkom múzeu, ktoré je vlastne bývalým chudobincom, ktorý fungoval do r. 1974. V múzeu sme zistili, že v 20. storočí sa aj v Dánsku diali zvláštne veci, chudobných ľudí, celé rodiny zatvárali do chudobincov, pretože pre spoločnosť boli neprospešní a nezaujímaví.

Posledný deň v škole pokračoval ďalším zaujímavým programom, ukončovali sa práce ohľadom finálnej aplikácie a plagáty na tému chudoba, žiaci a učitelia sa učili typické dánske a turecké tance pod vedením skvelej tanečnej pedagogičky. Poobede sme všetci pripravovali typické turecké jedlá na večeru, neskôr sme si prezreli tanečno-divadelné predstavenie žiakov 8. ročníka a večer čakala na žiakov rozlúčková party. Pred nástupom do lietadla sme si mohli prezrieť pamätihodnosti hlavného mesta Kodane, navštívili sme Národné múzeum a Okrúhlu vežu a deti mohli prežiť posledné spoločné chvíle so svojimi rovesníkmi.

Stretnutie v Dánsku nám poskytlo nezabudnuteľné zážitky a poznatky, mali sme možnosť poznať znovu inú kultúru a zvyky a precvičovať komunikačné zručnosti v anglickom jazyku, nakoľko jazyková zdatnosť obyvateľov Dánska je na vynikajúcej úrovni. V súčasnosti už prebieha príprava na stretnutie, ktoré sa uskutoční na pôde našej školy v marci 2019, hlavnou témou stretnutia bude otázka imigrantov, utečencov a národnostných menšín.

Zdroj: Projektová skupina ZŠ Š. M. Daxnera

 

Publikované 30. 10. 2018

 

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár