Dohodli sa na futbalovej akadémii

Po vyše 4-hodinovom rokovaní mimoriadnej komisie Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote sa účastníci dohodli na založení a podmienkach fungovania Mestskej futbalovej akadémie od okamihu schválenia v MsZ, podpísania uznesenia primátorom mesta a splnení zákonom predpísaných požiadaviek založenia Spoločenskej zmluvy medzi MFA, MŠK a Mestom Rimavská Sobota.

Vďaka obojstranným ústupkom a kompromisnému postoju maďarskej spoločnosti Borsdosport Invest kft. sa podarilo dosiahnuť dohodu takmer vo všetkých doteraz sporných otázkach- týkajúcich sa financovania, vstupu MFA do MŠK, otázky kompetencií nášho klubového riaditeľa (alebo zástupcu konateľa, ktorého bude voliť mestské zastupiteľstvo), rekonštrukcie a prenájmu našich športových zariadení na 30 rokov.

Je nádej, že uznesenie MsZ a návrh spoločne prerokovanej a značne upravenej Spoločenskej zmluvy, bude po pripravení právnikmi oboch strán (s doplnkom stanoviska Protimonopolného úradu) schválený ešte na októbrovom zasadaní mestského parlamentu. A potom už zostane na ťahu len primátor mesta a jeho podpis pod týmto uznesením MsZ.

Na utorkovom rokovaní sa zúčastnili štatutári oboch strán: primátor Jozef Šimko a konateľ MFA Tamás Szabó. Ďalej renomovaní právnici, zastupujúci obe strany (JUDr.Macko, JUDr.Filičko), viceprimátor Ladislav Rigó, prednosta mestského úradu Štefan Szántó, hlavný kontrolór mesta Mikuláš Csirmaz a členovia komisie MsZ František Auxt, Miroslav Bitala, Jozef Tóth a Viliam Vaš.

Na záver je potrebné podotknúť, že takéto úspešné rokovanie (ktoré bude vysoko pravdepodobne zavŕšené  na rokovaní mestského parlamentu ešte v októbri) mohlo prebehnúť hneď začiatkom tohto roka. Ale radšej neskôr ako nikdy a len dúfajme, že sa otvára nová storočnica rimavskosobotského futbalu s novými podmienkami pre naše deti  mládež!

Autor: Viliam Vaš, poslanec MsZ

 

Publikované  9. 10. 2018

Zdieľajte článok

Diskusia

 1. AKO ĎALEJ S FUTBALOM V RIMAVSKEJ SOBOTE?

  Píšeme tretie tisícročie a zároveň od roku 2013 aj druhé storočie organizovaného futbalu v Rimavskej Sobote.

  Futbal v Rimavskej Sobote má dlhoročné tradície a viac ako storočnú históriu za sebou. Zdá sa, že tento krásny šport prežije aj nás.
  Pritom, že s hrdosťou spomíname na minulosť, užívame si krásu futbalu v súčasnosti, cítime povinnosť myslieť aj na budúcnosť. Nemôže byť nám ľahostajné čo necháme za sebou pre budúce generácie.

  Futbalisti MŠK aj v tomto roku týždenne odohrávajú nespočetné množstvo majstrovských zápasov v rôznych vekových kategóriach. Úspešne a vzorne reprezentujú naše mesto – Rimavskú Sobotu. Klub je držiteľom licencie SFZ/UEFA ako ÚTM /útvar talentovanej mládeže/.

  Od roku 2008 – po odstúpení generálneho sponzora firmy Tauris a.s. z futbalu – riadenie futbalového klubu prevzalo mesto. Financie na futbal postupne klesali, čo zákonite priamo zapríčinilo aj zostup futbalu dospelých z prvej až do tretej ligy.

  Všetko zlé je na niečo dobré. Postupne nám došlo, že máme hľadať inú cestu, treba začať výchovou a rozvojom mládežníckeho futbalu. Futbalový klub sa rozvíja od základov od roku 2011.
  V Rimavskej Sobote rastie nová generácia mladých futbalistov. Proces je v súčasnosti v polovici. Za sedem rokov sme dokázali posunúť vyššie výkonnosť prípraviek a žiakov. Do dvoch-troch rokov sa to má pozitívne prejaviť aj na výkonnosti dorastencov.
  Prioritou sobotského futbalu sa stala výchova mládeže.
  Celý proces sa uzatvára /ale nekončí/ v momente, keď najmenší futbalisti z roku 2011 /vtedy 5-8 ročný/ dovŕšia vek dospelosti. /19-22 rokov/. Bude to v roku 2024.

  V súčasnosti v priestoroch mestského štadióna rozvíjame futbalové talenty v 14-ich kategóriach. Kapacity zastaralého štadióna už nepostačujú. Žiaľ niektorí talentovaný futbalisti z klubu predčasne, už vo veku 13-15 odchádzajú od nás do iných klubov za lepšími podmienkami. Radi by sme tento trend zastavili.

  Teraz je tu čas a možnosť na ďalšiu pozitívnu zmenu. Teraz je tu čas a možnosť pre nás súčasníkov, niečo vytvoriť a zanechať za sebou pre budúce generácie.
  V januári 2018 sme dostali výhodnú ponuku na spoluprácu v športovej oblasti a na rozvoj infraštruktúry mestského futbalového štadióna od futbalového klubu DVTK Miškolc.

  Môže tu vyrásť moderný futbalový stánok ako odmena za doterajšiu snahu a usilovnosť malých a mladých futbalistov ako možnosť pre ďalšie ešte aj nenarodené generácie rozvíjať svoj talent v lepších podmienkach. Stať sa členom futbalovej akadémie je snom každého malého futbalistu.
  Priaznivci a činovníci sobotského futbalu očakávame pozitívny prístup vedenia a poslancov mesta k tomuto návrhu, aby sme naše úsilie o rozvoj športu pre mladé generácie futbalistov Rimavskej Soboty mohli úspešne zavŕšiť.
  V mene malých a mládežníckych futbalistov ďakujem.

  Štefan Balog, tréner a člen futbalovej rodiny RS.
  Rimavská Sobota do-to-ho!

Pridaj komentár