Voliči pozor! Menia sa niektoré volebné okrsky a miestnosti

Zmeny sa týkajú volebných okrskov číslo 12, 13, 14, 15, 16, volebné okrsky 26 a 27 boli prečíslované.

V Rimavskej Sobote sa zmenili niektoré volebné okrsky a volebné miestnosti. Prinášame vám prehľad, kde sa zmeny udiali.

Zmena nastáva vo volebných okrskoch číslo 12, 13, 14, 15, 16.

Vo volebnej miestnosti Gymnáziu Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3, Rimavská Sobota boli dva volebné okrsky č. 12 a č. 13. Volebný okrsok č. 12 Gymnázium Ivana Kraska – Ivan Krasko Gimnázium, P. Hostinského 3  zahŕňa ulice: P. Hostinského 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a Sídlisko Rimava 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26.

Vo volebnej miestnosti Materská škola Sídlisko Rimava 30 bol utvorený volebný okrsok  č. 13 a volebný okrsok č. 14. Volebný okrsok č. 13 Materská škola Sídlisko Rimava 30 zahŕňa ulice Malohontská 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21. Volebný okrsok  č. 14 Materská škola Sídlisko Rimava 30  zahŕňa ulice Sídlisko Rimava 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 32, 36.

Volebný okrsok č. 15  Stredná odborná škola obchodu a služieb Športová 1, Rimavská Sobota zahŕňa ulice Jánošíkova 20, 22, 24, 26, Kvetná, Malohontská  23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Sídlisko Rimava 35, 37, 39 ,41, 43, 45 a Športová.

Volebný okrsok č. 16 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská Sobota zahŕňa ulice Malohontská 18, 20, 22, 24, 26, 49, 51, 53, Sídlisko Rimava 34 a Štadión.

Zmena nastala v prečíslovaní dvoch volebných okrskov. Volebný okrsok č. 26 – Mojín na volebný okrsok č. 27 – Mojín a volebný okrsok č. 27 – Dúžava na volebný okrsok č. 26 – Dúžava.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár