Vidiek pred Nežnou revolúciou a dnes….

V duchu spomienok na novembrové  udalosti z roku 1989 sa niesol workshop , ktorý pripravilo občianske združenie Šanca pre Dražice  v spolupráci s komunitnými centrami Dražice, Vrbovce a podporou Súkromného hudobného a dramatického konzervatória V Rimavskej Sobote.

Projekt sme realizovali v priestoroch Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote 6.novembra 2019.

Veľmi si ceníme, že naše pozvanie prijal Ing. Ján Lunter, predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.  Nebol len divákom, ale sa aktívne  zapojil do našej témy.

Ďalšími hosťami boli účastníci, ktorí  si Nežnú revolúciu pamätajú, alebo o nej počuli od svojich rodičov. Medzi  hosťami, ktorí prijali naše pozvanie, boli Ing. Gabika Radičová, Mgr. Alena Horváthová, Mgr. Tibor Horváth , Marta Gortová a Ingrid Palatinusová, ktorá privítala účastníkov besedy ako i všetkých prítomných , ktorých tvorili   študenti a pamätníci „Nežnej revolúcie“.

Na úvod bolo pripravený krátky dokument, po ktorom nasledovala beseda s účastníkmi, ktorí odpovedali na otázky : „Ako zmenila Váš život Nežná revolúcia?“, ,,Čo priniesla Nežná revolúcia Rómom?“, ,,Vaše posolstvo dnešnej mládeži! “ Našim hlavným cieľom bolo poukázať na problematiku života na vidieku, prehlbovanie rozdielov medzi životom mestským a vidieckym, na rozdiely v regiónoch. Spoločne sme diskutovali o pozitívnych a negatívnych javoch, o hľadaní cesty k tolerancii, úcte, priateľstvu a slobode. Priblížili sme si,  čo nám Nežná revolúcia dala a čo vzala. Priebeh podujatia sa niesol v príjemnej atmosfére, prítomní sa mohli účastníkov pýtať na obdobie, ktoré si pripomíname každý rok 17. novembra.

Na záver sme si mohli pozrieť muzikál „Superstar z osady“, ktorý pre nás pripravili študenti Súkromného hudobného a dramatického konzervatória v Rimavskej Sobote.

Týmto chceme  poďakovať  osobne  Ing. Jánovi Lunterovi a všetkým účastníkom, ktorí sa zúčastnili nášho projektu. Realizovali sme ho s finančnou podporou BBSK.

Ingrid Palatinusová, Šanca pre Dražice oz

Zdieľajte článok

Pridaj komentár