V piatok slávime Svetový deň vody, hygienici budú poskytovať konzultácie

V rámci osláv Svetového dňa vody, ktorý pripadá na 22. marca, budú môcť obyvatelia kraja využiť aj bezplatné vyšetrenie vody  na dusičnany.

V piatok 22. marca slávime Svetový deň vody, ktorý sa každoročne stáva príležitosťou pripomenúť si mimoriadnu dôležitosť vody pre človeka, rozvoj ľudskej spoločnosti, zachovanie životného prostredia, ale aj príležitosťou poukázať na globálne problémy súvisiace s vodou. Mottom tohtoročnej témy je „Nenechať nikoho bokom“.

Do aktivít Svetového dňa vody sa každoročne zapájajú aj orgány verejného zdravotníctva. Dňa 22. marca v čase od 8.00 do 14.00 hod. budú zamestnanci odd. Hygieny životného prostredia a zdravia poskytovať obyvateľom okresov Rimavská Sobota a Revúca konzultácie v oblasti pitnej vody, kontroly kvality vody, ochrany vodných zdrojov a pod. a to v sídle RÚVZ na ul. Sama Tomášika 14 v Rimavskej Sobote (č. dverí 25, 32, 33 a 34), telefonické na tel. číslach: 0918 542 761 a 047/5631121, klp. 118, 125, 126 a 127 a pre e-mailové otázky je k dispozícii adresa: rs.hzp@uvzsr.sk.

Obyvatelia Banskobystrického kraja môžu využiť aj bezplatné vyšetrenie vody   z individuálnych vodných zdrojov v ukazovateľoch dusičnany a dusitany. Vzorku je potrebné odobrať v deň vyšetrenia, teda 21. marca do čistej, vypláchnutej plastovej fľaše v množstve najviac 0,5 litra a priniesť ju v ten istý deň od 8.00 do 14.00 hod.na RÚVZ v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1.

Svetový deň vody sa oslavuje 22. marca od roku 1992, kedy ho vyhlásilo Valné zhromaždenie OSN na Konferencii v Rio de Janeiro. Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z r. 2010 uznala „právo na bezpečnú a čistú pitnú vodu a sanitáciu ako ľudské právo, ktoré je podmienkou plnohodnotného života a uplatňovania všetkých ľudských práv“

Gemerland, Zdroj: RNDr. Milecová, RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote

Zdieľajte článok

Pridaj komentár