Regionálni politici adresovali politickým stranám výzvu

Štyri mesiace pred parlamentnými voľbami prichádzajú regionálni politici združení v iniciatíve Cesty pre Slovensko a vyzývajú politické strany na riešenie problémov, ktoré vnímajú ako neodkladné.

K dlhodobo kritizovanému stavu ciest II. a III. triedy pridali ďalšie tri oblasti, ktoré vnímajú ako kľúčové, a ich neriešením hrozí v niektorých regiónoch sociálna kríza.

„Spolu s kolegami v našej iniciatíve Cesty pre Slovensko si uvedomujeme, že okrem ciest 2. a 3. triedy sú tu ďalšie tri zásadné rozhodujúce predpoklady pre lepšiu kvalitu života v regiónoch, ktoré majú jedno spoločné. A to, že na ne vlastnými silami v obciach, mestách a krajoch nestačíme a nebudeme stačiť,“ hovorí Ondrej Lunter, podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja a jeden z iniciátorov výzvy. „Ich neriešenie, odkladanie a zametanie pod koberec môže v priebehu krátkych 2 volebných období vyústiť do nenapraviteľných dôsledkov, ak nezačneme konať hneď. Preto prichádzame už teraz so štyrmi najpálčivejšími témami rozvoja kvality života ľudí v regiónoch, ktoré chceme presadiť do verejnej diskusie. Dostupné sociálne služby a zdravotná starostlivosť, efektívna regionálna železničná doprava a kvalitné cesty,“ dodáva Ondrej Lunter.

Hrozí humanitárny problém

Počet žiadateľov o sociálnu starostlivosť už teraz presahuje zvládnuteľné kapacity v zariadeniach pre seniorov a zariadeniach špecializovanej starostlivosti. Zabezpečenie sociálnych služieb bez centrálneho systémového riešenia a bez riešenia financovania zhoršuje situáciu každým dňom, a to aj vplyvom starnutia obyvateľstva. Podľa autorov výzvy hrozí doslova humanitárny problém.

„Aj v súvislosti s demografickými trendmi nám veľmi rýchlo stúpa počet žiadateľov o takéto miesta, ktorých je nedostatok. Počty čakateľov sa pohybujú v tisíckach a ich počet neustále rastie. Ak bude trend pokračovať, mám na mysli predpokladaný demografický vývoj a predpokladané možnosti samospráv, tak o 10 rokov bude na Slovensku zhruba 66-tisíc seniorov v núdzi. My vlastnými silami dokážeme poskytnúť miesto pre zhruba 45-tisíc, takže iba pre dve tretiny. 21-tisíc seniorov zostane napospas osudu, čo je pre nás neprijateľný stav,” konštatuje Mikuláš Pál, poslanec mesta Banská Štiavnica a poslanec BBSK.

Nedostatok nových lekárov

Dostupná zdravotná starostlivosť, predovšetkým zabezpečenie všeobecných a detských lekárov v mestách a obciach, nie je samozrejmosťou. Sme v situácii, kde je už dnes tretina lekárov v dôchodkovom veku a noví lekári neprichádzajú. Len v Banskobystrickom kraji je takto v najbližších rokoch ohrozená zdravotná starostlivosť pre viac ako 30 000 dospelých ľudí a v ostatných regiónoch je to veľmi podobné. „Už dnes čelíme začiatku krízy, o ktorej sa prakticky nehovorí. Fakt je taký, aj u nás to poznáme, že v mnohých prípadoch, keď lekár odíde na dôchodok, na jeho miesto obyčajne v obciach už nepríde náhrada. Jednoducho taká ambulancia de facto zanikne a už sa neobnoví,” hovorí Stanislav Horník, primátor mesta Hriňová a poslanec BBSK.

Regionálna doprava

Treťou oblasťou je riešenie regionálnej dopravy a zjednotenie objednávania jednotlivých dopravných výkonov. „Ak majú regióny zásadne pohnúť s kvalitou a dostupnosťou regionálnej dopravy, musíme dostať možnosť objednávať výkony nielen pri autobusoch, ale aj pri lokálnych železniciach. Tak sa dá zabezpečiť racionálne využitie peňazí, kapacít a vytvoriť tak funkčný a efektívny dopravný systém tak, ako ho poznáme z vyspelej Európy,“ vysvetľuje Martin Turčan, poslanec mesta Banská Bystrica a poslanec BBSK.

Už spomínanou oblasťou sú cesty II. a III. triedy, kde už k čiastočnému riešeniu prišlo, stále však krajom chýba 230 miliónov eur na dobehnutie investičného dlhu, ktorý sa hromadil desiatky rokov. Po cestách II. a III. triedy cestuje denne väčšina obyvateľov Slovenska – do práce, do školy, či k lekárovi. Riešenie nie je zďaleka natoľko náročné, ako pri inej dopravnej infraštruktúre. “Pre nás v regiónoch ide o veľkú sumu 230 miliónov eur. Ale z pohľadu štátu ide o sumu zodpovedajúcu 8 km diaľnice. Sme presvedčení, že za 4 roky sa dá zásadným spôsobom zmeniť tvár Slovenska a komfort ľudí v regiónoch,” hovorí Branislav Hámorník, poslanec BBSK.

Cieľom iniciatívy je dostať tieto štyri témy do popredia verejnej diskusie pred parlamentnými voľbami a požiadať politikov a politické strany, aby tieto priority brali na zreteľ pri tvorbe volebných programov. „Chceme spoločne zabrániť tomu, že už o 4 roky nebudeme schopní odvrátiť kolaps sociálnych služieb a zdravotnej obslužnosti. A to nie my, alebo vláda. Potom to už nedokážeme ani spoločne. Pretože nejde len o zdroje, ktoré sa možno nájdu. Ide o ľudí aj infraštruktúru, a tie jednoducho nezvesíte zo dňa na deň z klinca,” uzatvára Ondrej Lunter.

Gemerland: Zdroj: BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár