Poznáme zloženie komisií mestského zastupiteľstva

Rimavskosobotskí poslanci  na pokračovaní mimoriadneho zasadnutia 8. januára schválili zloženie jednotlivých komisií mestského zastupiteľstva.

 

 

 

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Predseda: Andrea Andrášiová, členovia: Ivan Hazucha, Jaroslav Bagačka, Štefan Baláž, Michal Demeter, Ján Jurkemík, Štefan Tankó,  Peter Juhász, Jozef Tóth, Anna Zsóriová.

Komisia finanč
Predseda: Michal Demeter, členovia: Daniel Csúr, Ivan Hazucha, Dušan Hlinka, Aneta Vargicová, Jaroslav Matzenauer st., Róbert Básti, Róbert Szőkovács, Anna Zsóriová

Komisia školstva a kultúry
Predseda Ing. Ladislav Rigó, členovia: Lukáš Kvietok, Jaroslav Bagačka, Miriam Szántóová, Roman Slanina, Ján Jurkemík, Mária Páková, Štefan Orosz, Zoltán Cziprusz

Komisia ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality
Predseda: Mgr. Jozef Tóth, členovia: Eva Bornayová, Gabriel Szántó, Ján Caban, Ján Karas, Katarína Baboľová, Jana Kišová,  Csaba Kusza, Viliam Vaš

Komisia pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu
Predseda: Pavel Zvara, členovia: Radovan Ceglédy, Andrej Boros, Jaroslav Matzenauer, Dušan Hlinka, Daniel Csúr,František Tóth,Monika Drugdová,Anna Zsóriová

Komisia sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky
Predseda: Štefan Baláž, členovia: Erika Juhászová, Alena Okošová, Radovan Kováč, Danica Köbölová, Zoltán Danyi, Ida Melichová, Ľubomír Mikláš, Juraj Farkaš

Komisia výstavby, dopravy a územného plánovania
Predseda: Roman Vaľo, členovia: Eva Bornayová, Erik Klaubert, Branislav Veselko, Robert Kuvik, Milan Kocka, Tomáš Básti, Zoltán Máté, Tomáš Máté

Komisia – Zbor pre občianske záležitosti
Predseda: Erika Juhászová, členovia: Ľubica Varjúová, Gabriela Sabová, Eva Čarnoká, Aneta Cvachová, Elvíra Povinská, Mária Páková

Komisia bytová
Predseda: Roman Slanina, členovia: Zoltán Kóos, Jaroslav Matzenauer, Iveta Ferenczová, Štefan Tankó, Branislav Bukviar, Andrea Andrášiová, Elena Tóthová, Tomáš Sliva

Komisia mládeže a športu
Predseda: Mgr. Tibor Figei, členovia: Pavel Zvara, Jaroslav Dóbi, Gabriel Szántó, Michal Slovák,  Ondrej Bakša, Tibor Lévay, Juraj Svoreň, Ferenc Auxt

Komisia pôdohospodárstva, lesného hospodárstva a životného prostredia
Predseda: Štefan Tankó, členovia: Ladislav Sedmák ml., Michal Demeter, Radovan Slocík, Valér Cmorík,  Ivan Hazucha, Štefan Szőke, František Tóth, Vojtech Kovalčík

Komisia na riešenie sťažností
Predseda: Jaroslav Matzenauer, členovia Ján Jurkemík, Štefan Tankó, Pavel Zvara

-MF-

 

Publikované 3. 2. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár