Vodnú nádrž Ružiná čaká na jeseň rozsiahla rekonštrukcia

Stavebné práce budú trvať do konca roka 2020.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), štátny podnik chystá na jeseň rozsiahlu opravu objektov vodnej stavby Ružiná v lučeneckom okrese za úplného vypustenia vodnej stavby po skončení letnej sezóny 2019. Informoval o tom hovorca SVP Marián Bocák.

Stavebné práce budú trvať do konca roka 2020. „Pôjde o opravu betónových a kovových konštrukcií, ovládacích prvkov, ako sú uzávery na jednotlivých potrubiach, sfunkčnenie provizórneho hradenia na návodnej strane hrádzového telesa, odstránenie priesakov na kontakte zemného telesa a komunikačnej a odpadovej chodby na jednotlivých dilatačných blokoch,“ uviedol hovorca a dodal, že pre vykonanie opráv bude potrebné kompletné vypustenie vodnej stavby.

Potreba realizácie opravy podľa Bocáka vyplýva zo zhodnotenia technického stavu vodnej stavby Ružiná v septembri 2017 a z rozhodnutia Okresného úradu Lučenec, ktorým orgán štátnej vodnej správy nariadil vykonať na vodnej stavbe Ružiná opatrenia na nápravu v termíne do 31.12.2020.

Vodná stavba Ružiná bola vybudovaná v období rokov 1969 – 1973, do trvalej prevádzky bola uvedená v roku 1974. Účelom vodnej stavby s rozlohou 170 ha a celkovým objemom viac ako 15 miliónov m 3 je sploštenie povodňovej vlny, vyrovnávanie nerovnomerných prietokov v Budinskom a Krivánskom potoku, akumulácia vody pre zabezpečenie povrchovej vody pre priemysel a poľnohospodárstvo, využitie hydroenergetického potenciálu v malej vodnej elektrárni, rekreácia a rybárstvo.

Samotné znižovanie hladiny na vodnom diele bude zo strany správcu vodnej stavby začaté po skončení letnej rekreačnej sezóny 2019. „Znižovanie hladiny bude realizované v súlade s Manipulačným poriadkom vodnej stavby Ružiná, v úzkej spolupráci so Slovenským rybárskym zväzom. Predpoklad úplného vypustenia vodnej nádrže je v zimnom období 2019/2020 tak, aby práce na komplexnej oprave mohli byť začaté v čo možno najskoršom termíne. Správca vodnej stavby aktuálne zabezpečuje oznámenie o vypustení vodného diela všetkým jeho užívateľom,“ informoval Bocák.

Ako ďalej dodal, v súčasnom období zároveň prebieha príprava verejného obstarávania na zhotoviteľa predmetnej opravy, po ktorom bude zrejmá aj suma samotnej rekonštrukcie. „V prípade vhodných hydrologických a klimatických podmienok je predpoklad ukončenia stavebných prác do konca roka 2020. Po úspešnom ukončení opravy správca vodného diela bezodkladne začne s napúšťaním nádrže. Dosiahnutie maximálnej prevádzkovej hladiny bude závisieť od hydrologických podmienok po ukončení komplexnej opravy vodnej stavby,“ uzavrel.

Gemerland, Zdroj: SVP, foto: Travelguide.sk

Zdieľajte článok

Pridaj komentár