Vo Fiľakove otvorili internú skládku odpadu

Inertná skládka je ďalším krokom k efektívnemu hospodáreniu s odpadom.

V piatok 29. marca otvorili vo Fiľakove skládku inertného odpadu. Do reality sa tak pretavila viac ako desaťročná myšlienka, na ktorej mesto intenzívne pracovalo posledné štyri roky. Po vybudovaní zberného dvora a kompostárne sa tým zavŕšil proces zefektívnenia hospodárenia s odpadom.

Inertná skládka nebude slúžiť na komunálny ani inak nebezpečný odpad, určená bude jedine pre vybrané druhy stavebných odpadov a sutiny. Mesto ich doposiaľ muselo nehospodárne vyvážať do Lučenca. Po novom budú stavebným odpadom vypĺňať jamy a dvory po ťažbe v bývalom kameňolome Chrastie. Pozemok má rozlohu 10-tisíc metrov štvorcových a patrí miestnemu urbariátu. Po spustení prevádzky mu mesto bude platiť nájomné 20 percent poplatku za každú tonu uloženého odpadu.

Inertnú skládku budú prevádzkovať Verejnoprospešné služby mesta (VPS). Pracovať v nej bude zodpovedný zamestnanec skládky so stálym pracoviskom v areáli neďalekého zberného dvora. „U neho budú môcť obyvatelia nahlasovať zámer uloženia inertného odpadu na skládke. V prevádzke bude každý pracovný deň v čase od 7-mej do 14-tej. Samozrejme, pri väčších množstvách odpadu sa dá dohodnúť aj individuálny termín.“ povedal riaditeľ VPS Tibor Tóth. Cenu za uloženie tony odpadu mesto stanovilo na 25,20 eur. „K tejto sume ešte treba prirátať zákonom stanovený poplatok za uloženie odpadu, ktorý je v súčasnosti vo výške 7 eur za tonu,“ doplnil. Z poplatkov chce samospráva pokryť úvodnú investíciu, poplatky pre urbariát, do envirofondu na ministerstvo životného prostredia, do rekultivačného fondu a náklady na prevádzku.

Do inertnej skládky mesto doteraz investovalo približne 108-tisíc eur. Náklady zahŕňali prípravu projektu, výstavbu oplotenia, vrátnice, zakúpenie monitorovacieho systému, rampy, váhy, aktívneho bleskozvodu a odkúpenie elektrickej prípojky potrebnej k sprevádzkovaniu. Skládka bude fungovať najbližších 10 až 15 rokov. Po jej naplnení bude možné kapacitu rozšíriť na dvojnásobok.

Zdroj: Klaudia Kovácsová, hovorkyňa mesta Fiľakovo

Zdieľajte článok

Pridaj komentár