V Rimavskom Brezove sa konala prehliadka speváckych zborov seniorov

V Kultúrnom dome v Rimavskom Brezove sa 6. novembra  2019 konala prehliadka speváckych zborov seniorov So striebrom vo vlasoch…., na ktorej sa zúčastnili spevácke zbory a skupiny, ktoré pracujú pri Kluboch dôchodcov a Jednote dôchodcov v celom okrese. Prehliadku organizovalo Gemersko – malohontské osvetové stredisko v Rimavskej Sobote a z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia.

Úvod prehliadky patril detskému speváckemu zboru, ktorý pracuje pri ZUŠ v Rimavskej Sobote pod vedením Mgr. Zuzany Kantorovej a hudobným doprovodom  Mgr. Evy Čarnokej. „Malým“ komorným programom tak pozdravili účastníkov prehliadky. Hneď po ich vystúpení privítal všetkých prítomných starosta obce pán Marian Šivara, oboznámil ich z históriou obce a poprial im príjemné chvíle strávené v obci.

 Tohtoročnej prehliadky sa zúčastnili kolektívy z Rimavskej Soboty, Čerenčian, Hrachova, Rimavského Brezova, Striežoviec, Tisovca, Klenovca a z Hnúšte, ktoré postupne vystúpili so svojim programom. Vystúpenia zborov boli veľmi citlivo doplnené prednesmi poézie a prózy v podaní našich seniorov z Rimavského Brezova a pani Anny Palicovej zo Striežoviec.

 Cieľom celého projektu je vytrhnúť seniorov z ich jednotvárneho všedného sveta, nedovoliť im upadnúť do letargie a depresii. Zároveň poskytnúť im možnosť a priestor na prezentáciu ich celoročných aktivít a kreativity, ktoré vykonávajú v kluboch dôchodcov. Umožniť im vzájomnú konfrontáciu, výmenu skúseností a vzájomný verbálny kontakt.

Zdroj: GMOS Rimavská Sobota

Zdieľajte článok

Pridaj komentár