V prvých školách na území kraja začala plánovaná modernizácia učební a vybavenia

Prvé školy, na ktorých sa renovácia priestorov či vybavenia učební už realizuje, sú Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa a Stredná odborná škola technická Zvolen.

Dohromady 12 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) zmodernizuje svoje učebne a budovy spolu za vyše 7 miliónov eur. Na prvých školách aktuálne prebiehajú rekonštrukčné práce.

Školy sa dočkajú modernizácie a skvalitnenia odbornej výučby vďaka financiám z projektu IROP a spolufinancovaniu Úradu BBSK. Dohromady z eurofondovej výzvy získali 7,37 milióna eur, kraj prispeje v rámci 5 percentného spolufinancovania sumou 368 753 eur.

Prvé školy, na ktorých sa renovácia priestorov či vybavenia učební už realizuje, sú Stredná odborná škola Želovce, Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa a Stredná odborná škola technická Zvolen.

Budúci záhradníci a poľnohospodári zrekonštruujú školu a dostanú nové mechanizmy

Stredná odborná škola Želovce pri Veľkom Krtíši 70 rokov vzdeláva budúcich záhradníkov, poľnohospodárov či aranžérov. Zo svojej produkcie popri výučbe predáva škola počas sezóny priesady rastlín, zeleniny či ovocných stromov.

Vo výzve na skvalitnenie odbornej výučby z projektu IROP sa  Stredná odborná škola Želovce úspešne uchádzala o 440 278 eur na komplexnú rekonštrukciu priestorov, kde budú vytvorené dielenské priestory na praktické vyučovanie s poľnohospodárskou technikou, nové poľnohospodárske stroje, náves a dopravné prostriedky, ktoré umožňujú prepravu strojov, minirýpadlo na sadovnícke úpravy v rôznych terénoch, včelnicu s kompletným vybavením aj počítačovú učebňu. „Toto všetko by malo prispieť k tomu, aby sa odborný výcvik dostal na modernejšiu úroveň vo všetkých oblastiach záhradníctva,“ povedala Andrea Bánovská, riaditeľka školy a dodala, že tento eurofondový projekt je pre školu veľmi zásadný, pretože kvalitná výbava pomôže propagácii školy.

„Poľnohospodárstvo má na Slovensku v súčasnosti zlý obraz. Treba si uvedomiť, že práve pôda je to, čo nás kedysi živilo a môže živiť. S využitím moderných spôsobov pre ľudí, ktorí majú vzťah k pôde, môže byť poľnohospodárstvo dodnes povolaním,“ povedal predseda Banskobystrického samosprávneho kraja Ján Lunter. Podľa Luntera je dôležité, aby sa u nás pestovali produkty s pridanou hodnotou ako sú ovocie a zelenina, ktoré majú u nás tradíciu a nielen monokultúry. Je potrebné tiež uľahčiť prístup mladých farmárov k prenájmu pôdy.

V Tornali vymieňali okná po 80 rokoch

Na výmenu okien, znižovanie stropov vo vybraných miestnostiach, vchodovú fasádu, rekonštrukciu štyroch učební vrátane vybavenia a zariadení či osem pracovísk pre kadernícku učebňu získala Stredná odborná škola – Szakközépiskola Tornaľa 201 380 eur.

Tornaľskú strednú odbornú školu v súčasnosti navštevuje 270 žiakov. Majú možnosť vyučiť sa za kaderníkov alebo predavačov, čo sú trojročné odbory s možnosťou nadstavby. Druhý a tretí ročník  často vyučujú aj dospelých v rámci rekvalifikácie. V ponuke je aj štvorročný odbor vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť a dvojročné odbory Praktická žena a Spracúvanie dreva.

V rámci rozsiahlej rekonštrukcii škola vymenila po osemdesiatich rokoch drevené okná, čo pomôže znížiť aj finančnú záťaž školy pri platbách za energie.

Kvalitné vybavenie môže pritiahnuť nových žiakov

Na Strednej odbornej škole technickej vo Zvolene už zavŕšili prvú etapu projektu. Obnovené sú dve učebne, učebňa slaboprúdu a silnoprúdu a pribudla nová učebňa autodiagnostiky.

Významnú časť modernizácie škola plánuje v ďalšej etape, konkrétne nové technické vybavenie školy. Postupne škola vytvorí pracoviská vybavené novými technológiami, kde sa budú môcť žiaci učiť pomocou simulácie rôznych chýb automobilov prostredníctvom softvéru.

O študentov strojárstva je na trhu enormný záujem a škola ich potrebuje prilákať. „Tento projekt bude mať na školu zásadný vplyv. Je to podobné, ako keď porovnávate súčasný automobil s tým spred 30 rokov. Všetkým je jasné, o koľko sme sa posunuli. V tom istom význame sme sa posunuli aj v tomto projekte,“ približuje zástupca riaditeľa školy Ľuboš Halaj.

Celková výška oprávnených výdavkov schválená pre Strednú odbornú školu technickú Zvolen je 761 558 eur.

Projekty boli schválené tiež školám SOŠ Fiľakovo (891-tisíc eur), Spojená škola Detva (1,4 milióna eur), SOŠ Veľký Krtíš (621-tisíc eur), SOŠ TaS Brezno (458-tisíc eur), SŠ Poltár (623-tisíc eur), SOŠ Krupina (1,06 milióna eur), SŠ Lučenec (353-tisíc eur), SPŠ dopr. Zvolen (240-tisíc eur), SPŠ OW Lučenec (271-tisíc eur). Všetky projekty pokračujú v zmysle postupov konkrétnej výzvy IROP a podľa časových harmonogramov jednotlivých projektov.

Gemerland, Zdroj: Mgr. Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár