V októbri si návštevníci múzea môžu pozrieť predmet, spájaný s osmičkovými rokmi

Bohatosť zbierkových fondov Gemersko-malohontského múzea dotvára aktivita nazývaná „Predmet mesiaca“. Po dobu jedného mesiaca sa z viac ako 101 000 zbierkových predmetov selektuje jeden, ktorý je spätý s regiónom, mestom Rimavská Sobota, s múzeom alebo je zaujímavý svojim vzhľadom, využitím či je spájaný s historickými udalosťami a dodnes nebol prezentovaný verejnosti.

Počas októbra 2018 si môžu návštevníci Gemersko-malohontského múzea pozrieť predmet mesiaca, ktorý je spájaný s „osmičkovými rokmi“. Ide o dva kovové odznaky a striebornú mincu, ktoré budú vystavené v priestoroch stálej expozície do 31. októbra 2018.

Nástupom roku 2018 si pripomíname viacero historických udalostí, ktoré sa stali míľnikom v dejinách Slovenska. Roky 1918, 1938, 1948, 1968, 1988 … vznik Československého štátu, osudová Mníchovská dohoda, februárový prevrat a nastolenie socializmu, vpád vojsk Varšavskej zmluvy alebo sviečková manifestácia – najdôležitejšie udalosti týkajúce sa nášho územia sa odohrali práve v rokoch, končiacich sa osmičkou.

V zbierkach Gemersko-malohontského múzea v Rimavskej Sobote sa nachádza viacero artefaktov, ktoré dokumentujú uvedené prelomové roky. Spomedzi nich sme vybrali dva odznaky a jednu mincu, ktoré sa dostali do múzea v 80-tych rokoch 20. storočia. Prvý, kovový odznak pochádza z roku vyhlásenia Mníchovskej dohody a bol vydaný na pamiatku 20-ročnej existencie Československej republiky. Svedčí o tom aj letopočet „1918-1938“, ktorým je mosadzný odznak opatrený. Ozdobný predmet meria 3,1 x 1,8 cm  a znázorňuje štátne symboly: motív leva, nad ním dvojramenný kríž, okolo lipové ratolesti a v pozadí siluetu štátu aj so Zakarpatskou Rusou.

Druhý odznak v tvare vlajky bol vydaný v osudovom roku Pražskej jari pri príležitosti 50. výročia vzniku republiky. Kovový odznak, s rozmermi 1×1 cm, v zlatom základe, nesie datovanie „1918-1968“ a uprostred obdĺžnika sa nachádza modro-bielo-červená vlajka Československa. Obzvlášť zaujímavá je kovová strieborná minca vydaná v roku 1948 pri príležitosti 30. výročia založenia Československej republiky. Na averze je v ohraničenom poli štátny znak s motívom leva a kruhopis „REPUBLIKA ČESKOSLOVENSKÁ“. Na reverze je symbolická postava muža, ktorý zdvíha pravou rukou prápor a v ľavej ruke drží vavrínovú ratolesť. Na oboch stranách od postavy pozdĺž okraja mince sú roky „1918“ a „1948“. Pod postavou sú tri kruhové oblúky, symbol dúhy, a pod nimi je pri dolnom okraji mince jej nominálna hodnota „100“. Autorom pamätnej mince, s priemerom 3 cm, bol Otakar Španiel, jeho meno je čitateľné vľavo nad oblúkmi v tvare „O.ŠPANIEL“.

Od uvedomenia sa národa po demokratickú revolúciu, niektoré roky priniesli pozitívne udalosti, druhé však nepríjemné následky. Na každý prevrat reagovala spoločnosť odlišne, jedno je však isté: radikálne zmenila životné osudy ľudí.

Autorka tlačovej správy: PhDr. Éva Kerényi, PhD, historička GMM

 

Publikované 30. 9. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár