Úspešný detský tábor v Rimavskej Seči s podporou Banskobystrického kraja

Občianske Združenie Rozvoj Južného Gemera oslovuje mladé rodiny s deťmi hlavne z okolia Rimavskej Seči. V obci a okolí dlhodobo absentujú komunitné aktivity, ktoré by prispeli k rozvoju spoločenského života. Počas leta sa ale vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja realizoval úspešný projekt detského tábora.

Tábora sa zúčastnilo viac ako 20 detí, na každý deň boli naplánované tematicky odlišné vzdelávacie, kultúrno poznávacie, športové a iné aktivity s množstvom pohybu. Realizovali sa napr. tvorivé dielne so zážitkovou maľbou detí, výlet do kupelov v obci Číž, skautský deň, zážitkový deň s jazdením na koni. Akcia bola ukončená rodinným dňom, cyklistickým výletom do obce Číž a rybolovom.

Deti prežili  spolu  5 zaujímavých dní. Projekt bol dôležitý aj z toho hľadiska, že deti z Rimavskej Seči navštevujú viaceré školy v iných obciach, čo má za následok, že sa vzájomne menej poznajú.  Počas tábora sa zlepšili vzťahy medzi deťmi navzájom, ako aj ich rodičmi. To vytvára predpoklad aj na ďalšie komunitné aktivity v obci.

Počas tábora sa upravilo aj okolie rodinného klubu – detského ihriska za pomoci rodičov zúčastnených detí.

Deti lepšie spoznali aj blízke okolie a prírodu. Niektoré zaujali remeselné, skautské aktivity a rybolov a v týchto aktivitách budú pokračovať aj po skončení tábora.

Gemerland

Zdieľajte článok

Pridaj komentár