Smart komunálne odpady v praxi

Smart riešenia získavajú stále väčšiu pozornosť v samosprávach. Združenie miest a obcí Slovenska pripravuje workshop, na ktorom starostovia z Českej republiky spolu s expertami predstavia úspešné a v praxi osvedčené Smart riešenia predstaviteľom slovenských miest a obcí. Podujatie sa sústredí na Smart odpadové hospodárstvo.

Workshop s názvom „SMART ako nástroj modernizácie miestnej územnej samosprávy“ sa uskutoční v utorok 29. januára 2019 v obci Raslavice (okres Bardejov), kde sa účastníci podujatia budú venovať téme „SMART riešenia v oblasti odpadového hospodárstva“. Hlavnými rečníkmi budú starostovia z Českej republiky, konkrétne Jaroslav Zoubek, starosta obce Svitávka a Rostislav Koštial, starosta obce Mikulov.

Kým prvý bude prezentovať komunálny manažment, budovanie senzorickej siete a sebestačnosť pri nakladaní z hľadiska skúsenosti tejto samosprávy, praktické skúsenosti Mikulova sa sústredia na znižovanie nákladov na triedenie a materiálové využitie odpadov. Prístup SMART k odpadovému hospodárstvu na Slovensku bude témou experta Tomáša Jašša. Ďalší expert, Martin Havlík, predstaví technológie likvidácie a využitia odpadu. Podujatie tak bude konfrontáciou v praxi osvedčených riešení a nových trendov s možnosťami a potrebami miest a obcí na Slovensku.

Takto zamerané podujatia sú súčasťou projektovej aktivity zameranej na príklady dobrej praxe. Tieto podujatia budú priebežne organizované v rôznych regiónoch Slovenska a sústredia sa na rôzne oblasti činnosti miestnej územnej samosprávy, kde je vhodné a potrebné využívať riešenia Smart.

Bezplatné podujatie sa uskutoční v utorok 29. januára 2019 v priestoroch kultúrneho domu v obci Raslavice. Je súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Michal Kaliňák,  hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

Publikované 28. 1. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár