Gemersko-malohontské múzeum: Augustovým predmetom mesiaca je portrét Istvána Baksaya

Počas augustovej prehliadky Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rimavskej Sobote môžu návštevníci vidieť portrét Istvána Baksaya, ktorý bol profesorom a riaditeľom Zjednoteného protestantského gymnázia v Rimavskej Sobote.

Ako informovala historička GMM Angelika Kolár, autorom olejomaľby je málo známy maliar 19. storočia C. Rollota. Obraz bude vystavený v stálej vlastivednej expozícii múzea od 1. do 31. augusta 2019.

Portrét Istvána Baksaya sa podarilo zreštaurovať vďaka dotácii z Fondu na podporu umenia. „Reštaurátorské práce vykonala Mgr. art. Andrea Ševčíková z Bratislavy, členka Komory reštaurátorov, v období od júla 2018 do júna 2019,“ priblížila Kolár.

Ako dodala, István Baksay, ktorý žil v rokoch 1820 – 1910, bol významným pedagógom a osobnosťou verejného života Rimavskej Soboty. „Zastával funkciu predsedu Kasína a Speváckeho spolku, bol tajomníkom Dobročinného ženského spolku, kurátorom reformovanej cirkvi, členom mestského a župného zastupiteľstva, čestným občanom Rimavskej Soboty,“ vymenovala historička s tým, že okrem toho bol I. Baksay aj literárne činný. „Napísal dejiny Rimavskej Soboty, ktoré vyšli v Opise Župy Gemer-Malohont v rámci XII. Zhromaždenia uhorských lekárov a prírodovedcov v roku 1867 v Rimavskej Sobote. Ďalej napísal 50-ročnú históriu Zjednoteného protestantského gymnázia, Kasína a Dobročinného ženského spolku,“ priblížila.

István Baksay stál na čele gymnázia od roku 1844. Toto gymnázium bolo kľúčovou inštitúciou aj pri formovaní múzea v Rimavskej Sobote, nakoľko jeho riaditelia boli zároveň aj prvými riaditeľmi múzea v rokoch 1882 – 1945 (Ján Fábry, Edmund Loysch a Viliam Fábián). Rovnako zbierkový fond múzea z veľkej časti tvorili pôvodné zbierky gymnázia.

„Portrét Istvána Baksaya vznikol v roku 1894, kedy si verejnosť pripomínala jeho 50-ročné pedagogické pôsobenie, čo reflektovali aj dobové noviny. Dielo je preto vzácnym dokumentom k histórii školstva a verejného života v Rimavskej Sobote,“ uzavrela Angelika Kolár.

Gemerland, Zdroj: GMM

Zdieľajte článok

Pridaj komentár