Poslanci hovorili o futbalovej akadémii, prijaté uznesenie nepotvrdili

Tesne pred vianočnými sviatkami 21. decembra sa rimavskosobotskí poslanci stretli na mimoriadnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Ešte pred schvaľovaním programu rokovania vystúpil primátor Jozef Šimko, ktorý informoval, že ku koncu februára budúceho roka končí vo funkcii na vlastnú žiadosť riaditeľ Technických služieb mesta Tibor Barto, takže na túto funkciu bude vypísané výberové konanie. Poslanci potom rozhodnú, či úspešného kandidáta do tejto funkcie vymenujú.

Hlavný bodom rokovania bolo potvrdenie uznesenie z 31. októbra o schválenej zmluve o spolupráci medzi mestom a mestskou futbalovou akadémiou, ktoré primátor J. Šimko nepodpísal.

V rozprave k tomuto bodu ako prvý vystúpil predseda poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť Roman Vaľo, ktorý informoval, že sa stretli so zástupcom maďarského investora. Diskutovali s ním o bodoch zmluvy, ktoré boli problematické pre maďarskú stranu, ale aj o tých, ktoré nie celkom chránili záujmy  mesta. Predostreli mu aj svoje pripomienky. Podľa slov Vaľa zástupca investora s týmito pripomienkami súhlasil a neskôr ich  maďarskej strane odoslali, aby boli zapracované do zmluvy.  Zástupca investora im na rokovaní  potvrdil aj to, že ich záujem o vytvorenie futbalovej akadémie v Rim. Sobote aj napriek dlhotrvajúcej dobe kreovania zmluvy naďalej trvá.

Poslanec Peter Juhász kritizoval, že výsledkom takmer 1,5-ročného rokovania medzi mestom a maďarskou stranou je potvrdzovanie uznesenia o zmluve, ktorú nechce ani jedna ani druhá strana, ale verí , že táto vec nie je stratená.  Aj ďalší poslanci vyslovili presvedčenie, že stále existuje priestor na rokovanie.

Primátor Jozef Šimko upozornil, že mesto rokuje s maďarským partnerom ohľadom futbalovej akadémii od decembra minulého roka. Informoval aj o tom, že pred nejakým časom poslal list maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi, v ktorom ho oslovil, aby poskytol pomoc ohľadom vytvorenia futbalovej akadémii. Následne sa viceprimátor Ladislav Rigó minulý týždeň stretol v Maďarsku s poradcom premiéra Orbána Mihályom Takácsom, kde bol informovaný o nasledovných podmienkach maďarskej strany. Podľa nich má byť futbalová akadémia len pre mládežnícky futbal a aj 200-tisícový ročný príspevok mesta pôjde len na fungovanie mládežníckeho futbalu.  Komunikačným jazykom má byť maďarčina. Na rozdiel od pôvodného návrhu sa má existujúci štadión už iba zrekonštruovať a po uplynutí 30-ročného nájmu získa mesto obnovený areál len vtedy, ak ho odkúpi. Maďarská strana bola pozvaná na rokovanie zastupiteľstva, ale odpísala, že sa ho nezúčastní. L. Rigó ešte prečítal vyjadrenie zástupcu maďarského investora, že uznesením prijatá zmluva z 31. októbra nie je pre nich akceptovateľná. Napokon ani  jeden poslanec uvedené uznesenie svojím hlasom nepodporil.

Následne pokračovalo mimoriadne zastupiteľstvo bodom o zmene a doplnení štatútu, v ktorom poslanci odobrili, že maximálny počet členov v komisiách MsZ bude deväť.

Dusno bolo počas všeobecnej rozpravy, kde sa hovorilo prevažne o situácii v mestskom športovom klube. Verejnosť zaskočila správa, že dvom športovým riaditeľom a trénerovi mládeže neboli predĺžené manažérske zmluvy.  Ako sa ukázalo, dvaja z nich navštívili pred dvoma týždňami blízke Ožďany, kde požadovali od  nového poslaneckého zboru, aby im potvrdilo záujem vytvoriť v obci futbalovú akadémiu. Šimko vyhlásil, že je to hrubé porušenie pracovnej disciplíny. Nato dostal slovo jeden zo športových riaditeľov Richard Rubint, ktorý priznal, že navštívili Ožďany, ale urobili to preto, že ak už má vzniknúť futbalová akadémia mimo Rim. Soboty, tak nech je čo najbližšie od nej. Rodičia, ale aj  poslanci požiadali primátora, nech ešte prehodnotí rozhodnutie nepredlžiť im zmluvy.

Počas všeobecnej rozpravy vystúpil Roman Vaľo, ktorý sa opýtal primátora, prečo nepodpísal uznesenie o vytvorenej mestskej rady. Primátor odpovedal, že sa rozhodol vymenovať ďalšieho, neplateného, viceprimátora a tým pádom sa mení zloženie mestskej rady. V úplnom závere rokovania ešte vystúpil poslanec Peter Juhász, ktorý všetkým poprial pokojné a požehnané vianočné sviatky.

 

-MF-

 

 

 

Publikované 24. 12. 2018

 

 

Zdieľajte článok

Diskusia

 1. FUTBAL JE ŠPORT, KDE SA MÁ HRAŤ VŽDY FAIR PLAY!

  Primátor mesta Rimavskej Soboty ako zvyčajne vždy, aj teraz "dodržal" svoj sľub daný rodičom mládežníckych futbalistov. Na mimoriadnom zasadnutí MsZ o futbale dňa 21. decembra 2018 prisľúbil rodičom, že prehodnotí svoje rozhodnutie týkajúce sa výpovede športovému riaditeľovi a športovému riaditeľovi mládeže MŠK.

  Riadny chod MŠK je jeho srdcovou záležitosťou, tak ako prisľúbil rodičom – VH MŠK zvolal na najbližší možný januárový termín, t.j. hneď na 1. minútu 1. januára 2019. Mohol tak urobiť, keďže jediným členov VH je primátor mesta sám v jednej osobe.
  Rozhodnutie prijal okamžite:
  Na základe rozhodnutia VH MŠK primátor mesta poveril pána Mgr. Miroslava Bitalu, konateľa MŠK Rimavská Sobota s.r.o. o vytvorenie manažmentu klubu bez účasti odvolaných športových riaditeľov. Výpovede k 31. 12. 2018 Attilovi Domikovi a Richardovi Rubintovi ostanú v platnosti.

  Ak primátor mesta a VH MŠK v jednej osobe bude tak dôsledný ako v prípade športových riaditeľov MŠK nie je vylúčené, že v krátkej dobe aj pán Mgr. Miroslav Bitala bude musieť sa rozlúčiť so svojou funkciou v MŠK.
  Pán Mgr. Bitala – kto 14. decembra 2018 osobne doručil výpovede ŠR a ŠRM a 16. decembra 2018 dal prerobiť zámky na vchodových dverách – totiž podobne ako športový riaditelia MŠK, podobne hrubým spôsobom porušil pracovnú disciplínu vyplývajúce z pracovnej zmluvy v MŠK.

  Pán Miroslav Bitala v priebehu mesiaca november 2018 spoločne s pánom Tamásom Szabóm, zástupcom spoločnosti BSI a DVTK navštívil obec Rimavské Janovce a následne aj rokoval so starostom obce Rimavské Janovce a majiteľkou pozemkov v časti obce Rimavské Janovce o možnosti zriadenia futbalovej akadémie v tejto obci.

  Rovnako, ako športový riaditelia v obci Ožďany, aj konateľ MŠK v obci Rimavské Janovce HRUBÝM SPôSOBOM PORUŠIL PRACOVNÚ DISCIPLÍNU a konal proti záujmom MŠK.
  Veríme, že spravodlivý primátor mesta použije rovnaký meter ako v prípade športových riaditeľov aj v prípade konateľa spoločnosti a rovnako ho odvolá z funkcie. konateľa MŠK.

  FUTBAL JE ŠPORT A V ŠPORTE SA HRÁ FAIR PLAY!

  Položím už len poslednú otázku pre občanov, poslancov i primátora mesta Rimavskej Soboty:

  KTO počas celého roku 2018 aj v súčasnosti /aj bez porušenia pracovnej disciplíny/ KONAL A KONÁ PROTI ZÁUJMOM MESTSKÉHO ŠPORTOVÉHO KLUBU?

 2. Na položené otázky z 2. januára 2019 samozrejme odpovede nikto nedal. Tak na oživenie pamäti opäť napíšem niekoľko riadkov.

  Pred dvomi rokmi /23.1.2017/ sme písali o pozitívnych zmenách v MŠK. Zdalo sa , že cesta ktorou futbalový klub Rimavskej Soboty sa vybral bude nezvratný, dlhodobý a úspešný. Výsledky dobrej práce sa dostavili, mohli sme mať aj smelšie plány na kvalitnejšiu činnosť v lepších podmienkach.

  Dnes 23.1. 2019 je všetko inak. Do dobre rozbehnutej činnosti MŠK opäť zasiahla vyššia moc.
  Závideli mestský páni úspechy trénerov a hráčov na športovom poli?
  Mali pocit, že strácajú svoj vplyv v klube?
  Je to len pomsta trénerom za podporu plánovanej futbalovej akadémie, alebo pomsta za to, že pred štyrmi rokmi predĺžená ruka primátora v klube /Szántó/ musel po afére o športových oblekoch z funkcie konateľa odstúpiť?
  Alebo nedajbože sa pripravuje jeho návrat do klubu?
  Nevedno.
  Nemohla by sa tak stať, ak v roku 2015 poslanci mesta stotožňujú s mojim návrhom na zmenu z MŠK s.r.o. na MŠK občianske združenie. Tak ako je to aj v Komárne, kde futbalový klub KFC ako občianske združenie hrá prim v II. lige a pripravil pôdu na obnovu štadióna z príspevkov Maďarskej vlády.
  Primátor mesta J. Šimko ako jediný člen valnej hromady klubu na podnet bývalého konateľa spoločnosti Szánta by nemohol tak jednoducho odstrániť trénerov, ako to urobil teraz v januári 2019. Maximálne mohol vplývať na poslancov pri schvaľovaní výšky príspevku mesta pre MŠK OZ čo by mohol byť dostatočným nástrojom na zodpovednú a odbornú prácu vo futbalovom klube.
  Nestalo sa tak. V Rimavskej Sobote futbalu vládne primátor mesta, kto futbalu nerozumie v pozadí prednostom mesta, kto futbalu viac škodil ako pomáhal.
  Mestský športový klub v roku 2019 sa vrátil do tmavej minulosti, kde kritérium pri výbere trénerov nie je odbornosť, ale poslušnosť.

  Stefan Balog.

Pridaj komentár