Dobrá prax inšpiruje. Aj vďaka Partizánskemu, vlaku Hanička či regionálnej značke

Združenie miest a obcí Slovenska pokračuje s uverejňovaním príkladov dobrej praxe, ktoré vníma ako inšpiratívne, užitočné a udržateľné riešenia vhodné pre mnohé samosprávy.

Využívanie overených riešení prebratých z iných samospráv je zdieľanie úspechu, ktoré minimalizuje pre iné mestá a obce riziká vyplývajúce z nesprávne nastavených pilotných projektov. Okrem toho sa v prostredí miestnej územnej samosprávy rozširujú nástroje porovnávania. Zavedené príklady dobrej praxe sledujú viaceré princípy. Tak  transparentnosť, ako aj efektívnosť a účelnosť, ďalej prínos pre komunity a tiež princíp dobrej správy.

Námety na príklady dobrej praxe pochádzajú z vlastnej analytickej činnosti v mestách a obciach. Rovnako z podnetov, návrhov a informácií z médií. Každý príklad dobrej praxe je predmetom posúdenia hodnotiacej komisie, v ktorej pôsobia starostovia a primátori s minimálne 8-ročnými skúsenosťami. Ku každému z príkladov, ktoré budú komisiou vysoko ohodnotené, je spracovaný manuál s názvom „Kroky k úspechu“, dostupný na webovej stránke Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) v rubrike národného projektu a súčasne  zasielaný všetkým samosprávam vrátane poslancov a asociácií pôsobiacich v prostredí miestnej územnej samosprávy.

Ako príklad dobrej praxe za mesiac december boli členmi hodnotiacej komisie posúdené tieto samosprávy: Partizánske so vzdelávacími aktivitami medzi žiakmi základných škôl v meste a v školách z Valašského Meziříči, Benešova a Náchodu v Českej republiky. Podľa primátora Partizánskeho Jozefa Božíka „Mesto Baťovany, neskôr Partizánske, je najmladším mestom 1. Československej republiky. Pri príprave aktivít v rámci projektu Česko-Slovenský deň sme sa snažili vytvoriť priestor na to, aby česko-slovenská vzájomnosť nebola iba deklaráciou, ale skutočnou realitou zbližovania najmladších generácií českého a slovenského národa. Som si vedomý, že práve vzájomná blízkosť a spolupráca podporujú rozvoj občianskej spoločnosti v rámci Európskej únie.“

V roku 1894 bola spustená prevádzka vlaku na trati Spišské Podhradie – Spišské Vlachy. Napriek tomu, že koncom roka 2012 bola prevádzka ukončená, mesto Spišské Podhradie iniciovalo jeho obnovenie a to v spolupráci s dobrovoľníkmi a miestnymi podnikateľmi. Motorový vozeň a historická parná lokomotíva počas prevádzky znásobujú turistická zážitok a sú ďalším z dôvodov na prilákanie turistov do regiónu. Tretím príkladom dobrej praxe vysoko ohodnoteným členmi hodnotiacej komisie je značka regionálnej produkcie výrobkov z regiónu Gemer – Malohont, ktorá zviditeľňuje a podporuje miestnych výrobcov.

„Aj tieto príklady dobrej praxe dokazujú, že v každom regióne máme mestá a obce, ktoré sa môžu s ostatnými podeliť o svoje skúsenosti a dosiahnutý úspech. Dnes zároveň chcem zdôrazniť, že na ZMOS nám neustále prichádzajú nové a ďalšie námety takýchto inšpiratívnych riešení a preto budeme príklady dobrej praxe prezentovať častejšie, a teda každé dva mesiace,“ konštatoval Michal Sýkora, predseda ZMOS.

Súčasťou príkladov dobrej praxe bude predstavenie úspešných projektov, ktoré boli realizované v rámci projektov Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). „Príkladom na inšpiráciu je obec Štiavnické Bane, ktorá realizovala projekt „Rekonštrukcia Bašty a zriadenie expozície Maximiliána Hella Štiavnické Bane“ s alokovanými prostriedkami 338 051 €. Obec spolufinancovala projekt aj z vlastných zdrojov v objeme 50 708 €. V súlade s heslom programu „Zachráňme dedičstvo našich predkov“ bola realizovaná záchrana chátrajúceho objektu poslednej okrúhlej protitureckej bašty v obci, ktorá je jej historickou dominantou.

Táto vzácna pamiatka bola roky v dezolátnom technickom stave. Projekt priniesol dôležitý impulz pre cestovný ruch, pričom netreba opomenúť ani výnimočnú aktivitu Základnej školy v tejto obci, ktorej je okrem iného vertikálna záhrada s 3 500 rastlinami,“ priblížil  Ján Krak, generálny riaditeľ sekcie bilaterálnych finančných nástrojov Úradu vlády SR. František Kašický, veľvyslanec s osobitným poslaním pre granty Finančného mechanizmu EHP, Nórska a Švajčiarska tvrdí, že aj tento príklad môže byť motiváciou pre mestá a obce, ktoré sledujú projektové výzvy a majú predpoklady na rovnako zaujímavé riešenia aj v rámci medzinárodnej bilaterálnej spolupráce.“

Príklady dobrej praxe sú súčasťou národného projektu ZMOS s názvom Modernizácia miestnej územnej samosprávy, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Zdroj: Michal Kaliňák, hovorca a tajomník Rady expertov ZMOS

 

 

Publikované 17. 12. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár