BBSK hľadá nájomcov do budovy po bývalom gymnáziu na Sekieri

Banskobystrický samosprávny kraj spolu s mestom Zvolen v rámci obnovy budovy po bývalom gymnáziu na zvolenskom sídlisku Sekier spustili otvorenú výzvu pre potenciálnych nájomcov a investorov. Do 23. januára 2019 je vyhlásená výzva na prihlásenie sa záujemcov o využívanie priestorov v budove po bývalom gymnáziu na Okružnej ulici.

Gymnázium Mateja Bela na najväčšom zvolenskom sídlisku Sekier vzniklo v roku 1994 ako osemročné gymnázium so zameraním na cudzie jazyky. V roku 2014bolo gymnázium pre nedostatok žiakov zatvorené. Za predchádzajúce volebné obdobie budova spustla, lebo nemala využitie.

Banskobystrický samosprávny kraj z iniciatívy poslancov zastupiteľstva BBSK rozhodol o revitalizácii budovy v centrálnej časti sídliska Sekier. Nové využitie budovy sa kraj rozhodol hľadať v spolupráci s odborníkmi a najmä spolu s občanmi. Na jeseň iniciovalBBSK participatívny prieskum, kdeobyvatelia sídliska Sekierodpovedali na dotazníkový prieskum, čo im na sídlisku chýba.

„Z toho, čo hovorili občania bývajúci v blízkosti budovy, vyplýva, že ľudia by na sídlisku radi uvítali priestor na trávenie voľného času, mimoškolské vzdelávacie aktivity, ale tiež služby pre mladých alebo pre seniorov z okolia,“ povedal Ondrej Lunter poslanec BBSK, ktorý so skupinou poslancov za mesto Zvolen prišiel s iniciatívou plánu na obnovenie budov.

Verejnoprospešný účel

Banskobystrický samosprávny kraj ponúka priestory pre malé i veľké prevádzky, služby či klubovne, ktoré budú schopné zaplatiť mesačný nájom aspoň 5 eur za meter štvorcový. Kritériami výberu sú verejnoprospešnosť, finančná stabilita, dlhodobosť záujmu a schopnosť prevádzkovať priestor.

Vybraní záujemcovia, ktorí sa prihlásia do 23.1.2019 v dotazníkovej výzve, v ktorej priblížia aj svoj zámer, ho budú následnekonzultovať s odborníkmi.

Záujemcom stačí vyplniť jednoduchý dotazník https://www.bbsk.sk/gymnazium-sekier/verejnávýzva.aspx

Na participatívnom prieskume kraj spolupracuje s odborníkmi z občianskeho združenia Punkt, architektmi z Ateliéru 2021 a sociálnymi inovátormi.

Budova poskytuje flexibilné priestory na prenájom pre komerčných aj nekomerčných záujemcov a realizáciu ich nápadov. Prihlásení záujemcovia budú pozvaní na informačno-plánovacie stretnutie, ktoré sa uskutoční 6.2. 2019 v štúdiu Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Viac informácii o projekte a otvorenej výzve pre záujemcov o nájom v budove bývalého gymnázia nájdete na web podstránke: www.bbsk.sk/gymnazium-sekier

Zdroj: Mgr. Marcela Glevická, vedúca oddelenia styku s verejnosťou

 

Publikované 11. 1. 2019

Zdieľajte článok

Pridaj komentár