Župa na rekreáciu prispeje aj zamestnancom v malých organizáciách, ktorých je zriaďovateľom

Banskobystrická župa prispeje na rekreáciu aj zamestnancom v organizáciách vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, kde pracuje 49 a menej zamestnancov. Týka sa to väčšiny stredných škôl, ktorých je župa zriaďovateľom, takmer všetkých kultúrnych inštitúcií a približne polovice ľudí pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb.

Od tohto roka je každý zamestnávateľ s viac ako 49 zamestnancami povinný poskytovať zamestnancom príspevok na rekreáciu. Pre Banskobystrický kraj to znamená poskytovať príspevok zamestnancom Úradu BBSK a 113 organizáciám vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Ide o zamestnancov pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, v stredných školách, školských zariadeniach a kultúrnych inštitúciách v kraji.

„Všetci zamestnanci Úradu, rovnako ako zriaďovateľských organizácií sú zamestnancami verejných inštitúcií. Napriek tomu pri prijímaní tohto zákona sa nemyslelo na to, že župy budú musieť zo svojich rozpočtov vyčleniť peniaze pre takmer päť tisíc zamestnancov navyše. Spolu s viacerými krajmi sme apelovali na vládu na dofinancovanie nákladov spojených s príspevkom na rekreáciu a budeme sa pre ďalšie roky znovu usilovať o toto dofinancovanie,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

„Nateraz sme sa rozhodli, že nechceme nediskriminovať tú časť našich zamestnancov, ktorí pracujú v organizáciách pod 50 zamestnancov a v tomto roku umožniť získať príspevok aj im,“ vysvetlil predseda BBSK Ján Lunter.

Zo 441 zamestnancov v kultúre má nárok podľa zákona len 78

V zriaďovateľskej pôsobnosti kraja je 22 kultúrnych inštitúcií, v ktorých dohromady pracuje 441 zamestnancov. Náklady na príspevok na rekreáciu pre všetkých zamestnancov, ktorí naň majú nárok je 122 tisíc eur.

V kraji je 15 zariadení sociálnych služieb v kraji s počtom zamestnancov menej ako 49 a 13 zariadení sociálnych služieb nad 49 zamestnancov. Náklady na všetkých zamestnancov predstavujú na tento rok 401 566 eur.

„Nárok na príspevok na rekreáciu chceme poskytnúť všetkým zamestnancom našich zariadení. Zamestnanci v malých aj veľkých zariadeniach musia odvádzať rovnako náročnú a obetavú prácu, za ktorú sú odmeňovaní pomerne skromne,“ povedala Denisa Nincová, riaditeľka odboru sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu BBSK.

V 63 stredných školách a školských zariadeniach pracuje 2 678 ľudí. Príspevky na rekreáciu na rok 2019 sú vyčíslené na 779 826 eur, ak by požiadal o príspevok každý zamestnanec.

Nárok má každý, kto dovolenkuje na Slovensku

Na príspevok na rekreáciu má podľa Zákonníka práce nárok každý zamestnanec, ktorého pracovný pomer trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov formou trvalého pracovného pomeru.

Suma príspevku sa vypočíta ako 55% oprávnených výdavkov na rekreáciu zo sumy 500 eur, maximálna výška príspevku na rok je 275 eur a môže byť využitá v prípade, že zamestnanec bol počas rekreácie na Slovensku a v ubytovacom zariadení strávil minimálne 2 noci.

Zamestnanec, ktorý chce príspevok získať, oň musí požiadať a následne do 30 dní odo dňa ukončenia rekreácie predložiť účtovné doklady vystavené na svoje meno.

Poslanci pre zamestnancov v kraji schválili celkovo 1 026 000 eur

Predseda BBSK Ján Lunter predloží návrh na poskytnutie príspevku na rekreáciu pre všetky organizácie na aprílovom Zastupiteľstve BBSK v Jelšave vo štvrtok 25. apríla. Dohromady je na príspevok na rekreáciu vyčlenených 1 026 000 eur pre rok 2019. Návrh na dofinancovanie príspevkov na rekreáciu pre zamestnancov všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja bude schvaľovať Zastupiteľstvo BBSK.

Gemerland, zdroj: BBSK

Zdieľajte článok

Pridaj komentár