Zochova divadelná Revúca

Gemersko-malohontské osvetové stredisko so sídlom v Rimavskej Sobote v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Mestom Revúca a Mestským kultúrnym strediskom v Revúcej usporiadalo v dňoch 2. – 4. mája 2019 v Kultúrnom dome v Revúcej jubilejný 45. ročník krajskej súťažnej prehliadky neprofesionálneho divadla a divadla mladých Zochova divadelná Revúca.

Súťaž vyhlasuje Národné osvetové centrum Bratislava z poverenia Ministerstva kultúry SR. Z verejných zdrojov prehliadku podporil Fond na podporu umenia a Banskobystrický samosprávny kraj.

V rámci trojdňového divadelného festivalu sa divákom a odbornej porote v zložení: PhDr. Ľubomír Šárik – divadelný teoretik a kritik, režisér, dramaturg – predseda poroty a členovia poroty Mgr. Alžbeta Verešpejová, PhD. – dramaturgička a Ing. arch. Mgr. art. Michal Lošonský, ArtD. – scénograf predstavilo 12 divadelných kolektívov. Tieto súťažili v troch kategóriách: divadlo mladých a pri divadle dospelých kategória I. – prúdy súčasného divadla a kategória II. – prúdy tradičného divadla.

Vyhodnotenie:

Divadlo mladých
AKTIVISTI Zvolen s inscenáciou Svet vo fotografiách – bronzové pásmo
DS FÚZIA pri ZUŠ vo Veľkom Krtíši s inscenáciou Šach – mat – strieborné pásmo
Divadlo ZUŠ J. Cikkera v Banskej Bystrici s inscenáciou Čierne mlieko – zlaté pásmo
Divadlo ALTERNA pri ZUŠ v Rimavskej Sobote s inscenáciou Nebojsa – zlaté pásmo s odporúčaním na postup do celoštátnej súťaže
UNIS UMB z Banskej Bystrice s inscenáciou Fuj, baba, femina! – zlaté pásmo s postupom do celoštátnej súťaže divadla mladých FEDIM Tisovec (31. mája – 2. júna 2019)

Kategória I. – Prúdy súčasného divadla V zlatom pásme sa umiestnili Divadlo ODTIAĽ – POTIAĽ zo Sklabinej s inscenáciou Večná Eva a DS DAXNER z Tisovca s inscenáciou Láska k blížnemu. Zlaté pásmo a odporúčanie na postup do celoštátnej súťaže získalo divadlo ČI-PR-CHA pri ZUŠ J. L. Bellu v Kremnici s inscenáciou Bože odpusť a priamy postup získalo Medzibrodské kočovné divadlo s inscenáciou Jeppe z vŕšku.

Kategória II. – Prúdy tradičného divadla
Divadlo KATALPA z Hnúšte s inscenáciou Ťapákovci – bronzové pásmo
DS TIMRAVA z Lučenca s inscenáciou Zurabája alebo Epitaf pre živého – strieborné pásmo
Hriňovské divadlo s inscenáciou Sľuby – zlaté pásmo s postupom do celoštátnej súťaže Belopotockého Mikuláš

Oceneným gratulujeme a všetkým divadelným kolektívom ďakujeme za vynikajúci výkon a skvelý divadelný zážitok!

Súčasťou súťažnej prehliadky boli rozborové semináre a sprievodnými podujatiami návšteva Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a autorská výstava Evy Grendelovej a Kataríny Molnárovej s názvom Dve výnimočné.

Zdroj: Mgr. Darina Kišáková, riaditeľka GMOS

Zdieľajte článok

Pridaj komentár