Výbor mestskej časti Tomašová bilancoval

V spoločenskom dome v Tomašovej v piatok, 26. októbra zasadal Výbor mestskej časti Tomašová – Včelinec – Dúžavská cesta – Kurinec – Dúžava – Mojín. V rodinnej atmosfére vyhodnotili činnosť počas 4-ročného volebného obdobia.

Predsedníčka výboru Helena Tóthová poďakovala členom a všetkým, ktorí pomáhali pri riešení problémov svojimi podnetmi a návrhmi. Podotkla, že spolupráca s vedením mesta a poslancami bola skvelá, o čom svedčia dosiahnuté výsledky. Výbor spolupracoval aj s občianskym združením Východisko pre lepší život a ZO Csemadok Tomašová.

Počas štyroch rokov sa podarilo vďaka iniciatíve občanov, poslancov za tento volebný obvod a vedeniu mesta zrealizovať opravu cestných komunikácií v mestských častiach Tomašová, Dúžava, Mojín a uliciach Dobšinského a Hostinského. Vybudovala sa cestná komunikácia v časti Včelinec i osvetlenie cyklodráhy, opravili komunikácie a parkoviská na Kurinci, kde sa vybudovala aj vodovodná prípojka.Vymenila sa strecha na spoločenskom dome, položila nová podlaha, zakúpili stoly a stoličky, vymaľoval sa interiér budovy a osadili nové vstupné dvere. Realizovala sa aj prístavba zvonice v Tomašovej, ktorá už aj zvoní. Organizovali sa rôzne akcie, vrátane Dňa zeme, jarného upratovania, MDŽ, Mikuláša, vianočného večierku či výstavy výrobkov šikovných rúk.

„Výbor sa pravidelne stretával a chcela by som sa poďakovať všetkým členom, menovite pani Dulovičovej, Bálintovej, pánovi Telgárczovi a poslancom mestského zastupiteľstva Jozefovi Tóthovi, Tomášovi Slivovi a Zoltánovi Czipruszovi. Poďakovanie patrí aj Csabovi Horváthovi, ktorý posledný rok opustil naše rady z dôvodu pracovného vyťaženia,“ povedala na záver svojho príhovoru H. Tóthová.

Prítomným sa prihovoril aj poslanec Viliam Vaš zo susedného obvodu, ktorý podporil svojich troch kolegov. Zároveň poznamenal, že v Rimavskej Sobote bude v budúcom volebnom období potrebné prioritne riešiť prácu, aby deti a vnuci neodchádzali. Na poslednom zasadnutí výboru v tomto volebnom období nechýbalo ani občerstvenie-guláš a domáce koláče.

Autor: Marta Kanalová

 

Publikované 28. 10. 2018

Zdieľajte článok

Pridaj komentár