Viceprimátorom bude opäť Rigó

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote majú za sebou prvé riadne rokovanie v tomto volebnom období. V 12 bodovom programe volili okrem iného viceprimátora, členov mestskej rady či predsedov komisií MsZ.

Na prvom riadnom zasadnutí v aktuálnom volebnom období sme spoznali aj meno prvého poslaneckého klubu. Volá sa Odvážme sa zrýchliť a vytvorilo ho deväť poslancov – Roman Vaľo, ktorý sa stal jeho predsedom, Jaroslav Bagačka, Jaroslav Matzenauer, Michal Demeter, Ján Jurkemík, Pavel Zvara, Roman Slanina, Štefan Tankó a Tibor Figei.

„My, riadne zvolení poslanci metského zastupiteľstva v Rimavskej Sobote, združení v poslaneckom klube Odvážme sa zrýchliť vyhlasujeme, že počas nášho pôsobenia v mestskom zastupiteľstve budeme čestne a svedomite vykonávať mandát daný nám občanmi mesta,“ uvádza sa vo vyhlásení poslaneckého klubu, ktoré v pléne prečítal poslanec Roman Slanina. Poslanci združení v klube chcú svojou prácou prispieť k odstráneniu zaostalosti mesta a regiónu, zníženiu nezamestnanosti, rozvoju podnikateľských aktivít a budovaniu cestnej infraštruktúry.

V programe zastupiteľstva došlo k dvom zmenám. Prešiel návrh poslanca Zoltána Cziprusza presunúť voľbu viceprimátora a schvaľovanie jeho platu pred bod, v ktorom sa volila mestská rada a rovnako prešlo stiahnutie šiesteho bodu – potvrdenie uznesenia, ktoré primátor Jozef Šimko nepodpísal. Následne predstúpil pred plénum poslanec Michal Demeter, ktorý zložil sľub.

Viceprimátorom bude opäť Rigó, mestská rada bude mať sedem členov

Poslanci rozhodli, že viceprimátorom bude ďalšie štyri roky Ladislav Rigó, ktorého do tejto funkcie navrhol Jozef Šimko „Výber a poverenie poslanca mestského zastupiteľstva zastupovaním primátora je vo vašej kompetencii, preto ho za náš klub rešpektujeme,“ vyhlásil Roman Vaľo z klubu Odvážme sa zrýchliť. Za Rigóa hlasovalo 19 poslancov, ktorí mu zároveň schválili mesačný plat vo výške 1950 eur.

Viceprimátor L. Rigó a poslanci Jaroslav Bagačka, Jaroslav Matzenauer, Jozef Tóth, Róbert Kuvik, Roman Vaľo a Tomáš Sliva. Títo poslanci budú nachádzajúce štyri roky členmi mestskej rady. Mestské zastupiteľstvo ich bez väčších problémov zvolilo devätnástimi hlasmi. Plynulé rokovanie MsZ sa trochu zaseklo pri voľbe členov do dozornej rady STEFE Rimavská Sobota, s. r.o. Poslanci nakoniec rozhodli a do týchto funkcií schválili E. Bornayovú a I. Hazuchu. Ešte predtým však z členstva dozornej rady odvolali Z. Bána a L. Rigóa.

V MsZ bude pracovať 12 komisií

Mestskí poslanci v Rimavskej Sobote odsúhlasili na včerajšom zastupiteľstve vytvorenie komisií MsZ a odobrili menovanie ich predsedov. Počet komisií oproti minulému volebnému obdobiu vzrástol o dve. Do funkcie predsedu finančnej komisii MsZ ustanovilo poslanca M. Demetera, komisii verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov bude predsedať A. Andrášiová komisii školstva a kultúry L. Rigó, komisii ochrany verejného poriadku a prevencie kriminality J. Tóth, komisii pre rozvoj mesta a služby, európske projekty a cezhraničnú spoluprácu P. Zvara, komisii sociálnych vecí, rodiny a rómskej problematiky Š. Baláž, komisii výstavby a dopravy R. Vaľo, komisii zboru pre občianske záležitosti E. Juhászová, bytovej komisii R. Slanina, komisii mládeže a športu T. Figei, komisii pôdohospodárstva a lesného hospodárstva a životného prostredia Š. Tankó. Predseda komisie na riešenie sťažností vzíde z radov členov komisie.

Mestský parlament zvolil aj nových zástupcov do rady škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, čo opäť prešlo bez väčších problémov a bez problémov bol schválený aj harmonogram zasadnutí MsZ. V bode, ktorý sa týkal zriadenia výborov mestských častí, vystúpil poslanec Jozef Tóth s požiadavkou, aby bol v piatom volebnom obvode zriadený nový výbor mestskej časti Dúžavská cesta. Tento návrh nezískal dostatočnú podporu. Poslanci nesúhlasili ani so zmenou všeobecno-záväzného nariadenia, aby sa poplatok za psa v rodinných domoch v meste a v mestských častiach znížil na nula eur. Podporili ale doplnenie VZN o určení školských obvodov základných škôl na území mesta, ako aj návrh na zmenu a doplnenie VZN týkajúceho sa spôsobu náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a zneškodňovania obsahu žúmp v meste.

V bode Všeobecná rozprava prešiel poslanecký návrh na zvolanie mimoriadneho mestského zastupiteľstvo, na ktorom by sa prerokovalo uznesenie, ktoré primátor nepodpísal a zmena štatútu mesta.

Prvé riadne rokovanie mestských poslancov v tomto volebnom období prinieslo konštruktívnu diskusiu, čo vo svojom výstupe počas všeobecnej rozpravy ocenil aj poslanec Jaroslav Bagačka.

-MF-

 

Publikované 12. 12. 2018

 

Zdieľajte článok

Pridaj komentár