V Gemersko-malohontskom múzeu otvorili výstavu kresieb detí o živote Rómov

V utorok 28. mája bol v priestoroch Gemersko-malohontského múzea (GMM) v Rim. Sobote otvorený XII. ročník výstavy Romano dživipen – Rómsky život.

Výstava je prehliadkou detských výtvarných prác žiakov základných škôl. Vystavených je 161 výkresov zobrazujúcich život Rómov v minulosti i súčasnosti. Výstava potrvá do 1. septembra.

Počiatky výstavy Romano dživipen – Rómsky život sú späté s rokom 1996, kedy sa rozhodlo o špecializácii Gemersko-malohontského múzea na hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. V rámci danej špecializácie múzeum rozširuje svoj zbierkový fond o predmety dokumentujúce rómske etnikum, realizuje výskumné úlohy a výstavy.

Výstava Romano dživipen – Rómsky život je súťažnou prehliadkou detských výtvarných prác. Jej cieľom je podporiť rozvoj fantázie a tvorivosti u detí a súčasne prehĺbiť ich záujem o hmotnú a duchovnú kultúru Rómov. Z toho dôvodu je námetom detských kresieb rómska kultúra, život Rómov v minulosti a v súčasnosti, motívy ľudového bývania, kočovania, odievania, vzťah Rómov k hudbe, k remeslám, predstavy o nadprirodzených a rozprávkových bytostiach, teda všetko, čo charakterizuje rómske etnikum.

Tento rok sa do súťaže zapojilo 20 škôl z okresov Rimavská Sobota, Revúca a Poltár, ktoré poslali spolu 161 výkresov. Tie boli rozdelené do dvoch kategórií – I. kategória (1. – 4. ročník) a II. kategória (5. – 9. ročník). V prvej kategórii zvíťazili dvaja žiaci 4. ročníka zo ZŠ Hodejov, ktorí vytvorili spoločnú kresbu. V kategórii 5.-9. ročníkov boli udelené dve prvé miesta, ktoré získali siedmak a ôsmak zo ZŠ s VJM v Hosticiach.

Zaslané práce hodnotila odborná porota v zložení Daniela Páneková, ktorá vyučuje výtvarnú výchovu v ZUŠ v Rimavskej Sobote, riaditeľka Gemersko-malohontského múzea Oľga Bodorová, historička umenia múzea Angelika Kollár, konzervátorka a výtvarníčka múzea
Alžbeta Nagyová a etnografka múzea Ľudmila Pulišová. V každej kategórii bolo udelené prvé, druhé, tretie miesto a čestné uznania. V tomto ročníku súťažnej prehliadky detskej výtvarnej tvorby sa porota rozhodla, na rozdiel od minulých ročníkov, udeliť i cenu riaditeľky Gemersko-malohontského múzea a cenu útechy.

Gemerland, Zdroj: GMM

Zdieľajte článok

Pridaj komentár