Tajomné chodby pod Hradom Fiľakovo aj Hrad Šomoška ožívajú

Podporou investícií z Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. (RABBSK) a spolupráce s oblastnou organizáciu cestovného ruchu Turistický Novohrad a Podpoľanie (OOCR TNP) spájame pohraničné hrady Fiľakovo a Šomoška v záujme zvýšenia ich atraktívnosti pre návštevníkov. Obidva hrady sú dominantnými lokalitami nielen destinácie Novohrad, ale aj Globálneho UNESCO Novohrad-Nógrád Geoparku, ktorý minulý rok obhájil svoj titul a členstvo v medzinárodných sieťach a má zelenú kartu na ďalšie štyri roky. V piatok 12. apríla boli slávnostne otvorené realizácie oboch projektov.

Fiľakovský hrad a hrad Šomoška sú dominantné hradné lokality destinácie Novohrad a z pohľadu turizmu a záujmu návštevníkov sú jej vlajkovými „loďami“, keďže ich spolu navštívi ročne až takmer 60-tisíc návštevníkov. “Preto nás veľmi teší, že vďaka podpore z Rozvojovej agentúry BBSK, n.o. môžeme do novej turistickej sezóny vstupovať vynovený v obidvoch nosných lokalitách, na hrade Šomoška aj na na Fiľakovskom hrade”, povedala na úvod slávnostného otvorenia obidvoch projektov riaditeľka OOCR TNP Mgr. Timea Kovács.

Rozvojové investičné zámery “Sprístupnenie podzemných priestorov pod fiľakovským hradným vrchom (2.etapa )” a  “Šomoška – konzervácia veže a hradných múrov” vznikli ako výsledok spolupráce OOCR TNP, mesta Fiľakovo a inštitúcií prevádzkujúcich dominantné hradné lokality Hradného múzea Fiľakovo aj obce Šiatorská Bukovinka. “Inštitúcie prevádzkujúce tieto lokality boli od začiatku otvorení spolupráci nielen pri získavaní zdrojov na nevyhnutnú obnovu, ale vďaka OOCR TNP aj tvorbe spoločných produktov destinácie Novohrad “, dodala T. Kovács.

Spoločným produktom pre letnú turistickú sezónu je historicky prvý zľavový program obidvoch hradov Hradu Šomoška a Hradu Fiľakovo. Ten prispeje k vzájomnému odporúčaniu lokalít, ako aj k predĺženiu pobytu v destinácii. Pri návšteve Hradu Šomoška dostanú návštevníci bezplatný vstup do Vlastivedného múzea vo Fiľakove a budú mať aj zľavu zo vstupného na Hrade Šomoška vo výške 0,50 €. Zľavový program bude platiť od 12.4. 2019.

“V mene Hradného múzea vo Fiľakove som vďačná RABBSK a zároveň aj OOCR TNP za finančný príspevok v sume 6 000 € na riešenie odvlhčenia podzemných výstavných priestorov pod hradným vrchom, čo bolo nevyhnutné zabezpečiť aj z dôvodu komfortu návštevníkov, ktorých počet sa ročne blíži k počtu 30 000 záujemcov,“ vysvetlila dôležitosť realizácie projektu Viktória Tittonová, riaditeľka Hradného múzea vo Fiľakove. Výstupom projektu je ventilačný systém zabezpečujúci prúdenie vzduchu po celom úseku chodieb. Hradné múzeum touto investíciou sprístupní podzemné priestory ako výstavné miesto. V jednej z nich bude umiestnená inštalácia dokumentujúca miestne udalosti obdobia II. svetovej vojny, súčasťou ktorej je aj pamätná tabuľa pre židovské obete vojny.

Hrad Šomoška je zrúcanina hradu, ktorá sa nachádza takmer na slovensko – maďarskej štátnej hranici, nesie meno maďarskej obce Somoskő, nad ktorou sa vypína. Rozvojový zámer „ Šomoška – konzervácia veže a hradných múrov“, financovaný z členského príspevku RABBSK, n.o vo výške 10 000 €, má zlepšiť technickú infraštruktúru hradnej veže, ktorá poskytuje výhľady na vrch Karanč, okolitú krajinu, pri dobrej viditeľnosti až po maďarské pohorie Mátra až Budapešť. Hrad Šomoška je navyše lokalitou globálneho geoparku aj vďaka unikátnemu Kamennému vodopádu, ktorý vznikol pred 4 miliónmi rokov z bazaltovej lávy a Kamennému moru, ktorý vytvárajú hranoly z bazaltu a má pôvod v dobe ľadovej.

Slávnostné otvorenie realizácie rozvojových zámerov sa uskutočnilo v piatok 12. apríla v doobedňajších hodinách na Hrade Fiľakovo a následne popoludní na Hrade Šomoška za účasti predsedu BBSK Jána Luntera.Je veľmi dôležité, že turizmus rozvíjame aj na juhu nášho kraja. Novohrad a jeho zaujímavosti dodnes veľa turistov ešte neobjavilo, čo je škoda. Verím, že aj tento zaujímavý zľavový program a spolupráca hradov Šomoška a Fiľakovo k tomu výrazne prispejú. Náš strategický cieľ je zvýšiť počet prenocovaní turistov v kraji z 1,7 milióna na 2,5 milióna ročne do roku 2022.  Je za tým veľa usilovnej drobnej práce, ale aj pekných projektov ako je tento”, vyjadril sa J. Lunter.

Gemerland, Zdroj: Rozvojová agentúra BBSK, n.o.

Zdieľajte článok

Pridaj komentár